Freedom of news in the world ,wanted to show the problem in the societies

ជនជាតិខ្មែរកើតនៅលើដីខ្មែរ ត្រូវចេះខំថែជាតិឲ្យបានរុងរឿង កេរ្តិ៍ឈ្មោះជាតិ យើងបានថ្កុំថ្កើង លុះត្រាតែយើងចេះថែរក្សា។ ទោះបីខ្មែររស់នៅប្រទេសណា ចូរកុំភ្លេចថាខ្លួនកើតមកជាខ្មែរ កុំឲ្យបរទេស គេមកបង្វែរ ឲ្យខ្មែរនិងខ្មែរ បែកសាមគ្គីគ្នា ថ្វីបើគេហ៊ានចំណាយ ប្រាក់កាសចាយហូរហៀរយ៉ាងណា ចូរកុំភ្លេច កេរ្តិ៍ឈ្មោះខេមរា រុងរឿងថ្លៃថ្លា តាំងពីបុរាណ ព្រលឹងជាតិនៅគង់វង្សបានយូរ ទាល់តែយើង ស៊ូរួបរួមគ្នាគ្រប់ប្រាណ កសាងជាតិដោយក្តីក្លាហាន នោះជាតិយើងបានស្គាល់ក្តីរុងរឿង។

ខ្មែរស្រឡាញ់ខ្មែរចេះជួយខ្មែរនោះប្រទេសរបស់យើងអាចរីកចំរើនបាន

Wednesday, September 21, 2011

Tradition forces girls into prostitution

Editor's note: In some Indian villages, girls are sent into prostitution by their families - a tradition that began as religious obligation but is now continued for money. In "Trapped by Tradition," which airs Saturday and Sunday on CNN International, (viewing times below) "Slumdog Millionaire" star Anil Kapoor shows how Indian charities are trying to trying to stop the tradition. CNN has changed Priya and Puja's names.
Bharatpur District, India - She's around 13 years old. She goes to school, loves to sing and dance, and between giggles, she says she dreams of being an actress one day.
Puja hardly looks like a fighter but beneath her smiling face is a steely resolve. She is the first girl in her family to go to school and is determined to finish it. Very few girls in her community have done that.
Puja's mother wasn't given that chance. Priya, now in her late 30s, was forced into prostitution when she was a young girl.
Stories like this are common in the Bharatpur district of Rajasthan state in Western India, where girls are sold to brothels, once they hit puberty.
Locals mark this rite of passage with a coming of age ceremony called Nathni Utarna – which translates as taking off the nose ring - that signifies a girl is ready to be sent into the sex trade, that she's considered ready to sleep with her first client.
Plan India, a charity working in the village to wipe out the tradition, says these ceremonies were once common but now it's getting harder to find families to admit they held one.
Ask Anil Kapoor your question
Indian film star Anil Kapoor, as a patron of Plan India, said: "A lot of the rehabilitated women are ensuring that the girls from their families don't get thrown into the practice.
"It's a small step, but one in the right direction. Changing the mindset of the people in the village is key.
"Now that the women themselves are taking a stand against prostitution, I am hopeful, optimistic, we can end this tradition.
He took a CNN Freedom Project crew to the village in Bharatpur district where Puja showed us the progress.
Often, young girls are pushed into the sex business by their own fathers and brothers. The men see nothing wrong with it.
They say it is a tradition that has been passed down through generations. It began with the devdasi culture (devdasi means servant of God).
Under the devdasi system, girls were dedicated to a life of sex work in the name of religion.
Initially, they would serve upper class men in the local community. The girls would entertain princes and landlords with song and dance.
Gradually, this gave way to a life of prostitution. Many women, like Priya, end up in the red light districts of India's major cities.
Money is key. In the sleepy village some residents make money from farming and others are daily wage laborers. But there is very little money. It's an area of extreme poverty – so sending a daughter into the sex business is seen as a way for parents to unburden themselves of a child -and, it's lucrative.
A former prostitute told CNN she would earn as much as $20 a day working in New Delhi's red light district. It's a lot of money for families in this area, many of whom live on less than a dollar a day.
Priya works in a New Delhi brothel. She lives there for a few months, earns handsomely and then returns to her village for a few weeks to spend time with her family.
She says she continues to work as a prostitute because she does not want her children to follow in her footsteps. "What we did, we don't want our children to do that," says Priya. "It should not happen to anyone."
Plan India and its local partner, Gram Niyojan Kendra, are bringing change to Priya's village -and she wants Puja to benefit from that.
Officials at the charities say they are making inroads; that the practice of sending girls into prostitution is gradually declining.
Plan India has recently opened four new schools in the area, and they are full of students.
"It's difficult to get women who are already in the sex trade to quit, because they get used to the income," says Bhagyashri Dengle, Plan India's executive director.
So the group focuses on preventing young children from falling into the same trap. Education is the key to change, says Dengle.
They offer counseling to the women and encourage them to find other ways of earning money. In some cases, Plan India-GNK helps them start a small business such helping to buy a cow so the woman can then sell milk.
Puja says she's delighted she's going to school. It gives her a sense of purpose and confidence.
When Kapoor and CNN visited her village, it was Puja who showed us around.
She proudly took us on a tour of the schools in the area. Small, bright classrooms that were packed with students and bursting with hope.
For Puja, the hope is she won't get trapped by tradition and is able realize her dreams - to finish school and to make her mother proud.
"Trapped by Tradition" viewing times.
Saturday September 24:
2100 Hong Kong: 2000 London; 2100 CET; 2300 Abu Dhabi
Sunday September 25:
1900 Hong Kong, 1300 CET, 2100 New York/Miami, 2000 Mexico City
Tuesday September 27:
1730 Hong Kong – 1930 CET – 2130 Abu Dhabi

0 comments:

Post a Comment

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Lady Gaga, Salman Khan