Freedom of news in the world ,wanted to show the problem in the societies

ជនជាតិខ្មែរកើតនៅលើដីខ្មែរ ត្រូវចេះខំថែជាតិឲ្យបានរុងរឿង កេរ្តិ៍ឈ្មោះជាតិ យើងបានថ្កុំថ្កើង លុះត្រាតែយើងចេះថែរក្សា។ ទោះបីខ្មែររស់នៅប្រទេសណា ចូរកុំភ្លេចថាខ្លួនកើតមកជាខ្មែរ កុំឲ្យបរទេស គេមកបង្វែរ ឲ្យខ្មែរនិងខ្មែរ បែកសាមគ្គីគ្នា ថ្វីបើគេហ៊ានចំណាយ ប្រាក់កាសចាយហូរហៀរយ៉ាងណា ចូរកុំភ្លេច កេរ្តិ៍ឈ្មោះខេមរា រុងរឿងថ្លៃថ្លា តាំងពីបុរាណ ព្រលឹងជាតិនៅគង់វង្សបានយូរ ទាល់តែយើង ស៊ូរួបរួមគ្នាគ្រប់ប្រាណ កសាងជាតិដោយក្តីក្លាហាន នោះជាតិយើងបានស្គាល់ក្តីរុងរឿង។

ខ្មែរស្រឡាញ់ខ្មែរចេះជួយខ្មែរនោះប្រទេសរបស់យើងអាចរីកចំរើនបាន

Friday, November 11, 2011

'By the age of 17, most girls have had surgery': Behind-the-scenes at Colombia fashion week reveals butt implants and 'mountains of cocaine'


Colombia's second most famous export is, arguably, its 'naturally' beautiful women.
But a behind-the-scenes look at Colombia fashion week reveals the Colombian obsession with plastic surgery and the dubious trend of 'narco beauty.'
The documentary is the latest installment in the Fashion Week Internationale series, and far from the westernised stereotypes at much-hyped New York, London, Paris and Milan fashion weeks, the Vice series explores the oddities of some of the world's lesser-known fashion events.
All the ladies: While Medellin's Colombia Moda fashion week veers towards thinner models, an alternative fashion week is all about showing off the city's trend of plastic surgery
All the ladies: While Medellin's Colombia Moda fashion week veers towards thinner models, an alternative fashion week is all about showing off the city's trend of plastic surgery
And Medellin's fashion showcases are far from usual.
Model and presenter Charlet Duboc contrasts the less traditional and more international - if a little classist - Colombia Moda fashion week with the city's alternative, more accessible fashion event, Moda Para El Mundo.
 


While models at fashion week proper have a 'matured' look - tall, skinny girls with high cheekbones and ethereal beauty, shunning the fuller figures of which the country is so proud - some aspects of the week are stuck in something of a culture warp, with one runway decorated with a vast mountain of fake cocaine.
An underwear show sees bright bikinis leaving little to the imagination of models' perfect, though often far-from-natural, bodies.
Shake that ass: Colombian fashion week shows seem to be rather more about the bodies wearing the clothes than the designs themselves
Shake that ass: Colombian fashion week shows seem to be rather more about the bodies wearing the clothes than the designs themselves
Cocaine: The more upmarket Colombia Moda fashion week shuns fuller Latina curves for a thinner, westernised aesthetic, but oddly chooses to pile a mountain of fake cocaine on one of its runways
Cocaine: The more upmarket Colombia Moda fashion week shuns fuller Latina curves for a thinner, westernised aesthetic, but oddly chooses to pile a mountain of fake cocaine on one of its runways
A trade show attached to Colombia Moda is, in the words of Ms Duboc, 'more high street than high fashion,' bursting with bootylicious bottoms, curvaceous figures, impossibly bouncy breasts, bronzen skin and white teeth.
Plastic surgery is clearly the norm, if not openly spoken about. One underwear model patently lies, claiming her figure is 100 per cent natural.
Over at the main fashion week's competitor, Moda Para El Mundo, the focus is even less on fashion and more on bling and booties.
An incredulous Ms Duboc clearly has a hard time focusing, surrounded by glutes of epic proportions.
'People's arses are such a massive distraction from anything else,' she says. 'It's kind of impossible to talk about anything else. It's just ridiculous.'
Impossibly pert: Well, it is fake, after all. It is commonplace for women to have butt fillers in Medellin, the Moda Para El Mundo showcasing some impressive surgery
Impossibly pert: Well, it is fake, after all. It is commonplace for women to have butt fillers in Medellin, the Moda Para El Mundo showcasing some impressive surgery
Greatest asset: Local Medellin styles are centred upon voluminous Latina bottoms, the city is body-obsessed, to say the least
Greatest asset: Local Medellin styles are centred upon voluminous Latina bottoms, the city is body-obsessed, to say the least
While Colombia Moda may be championing a skinny look, the remainder of the city - and the country at large - continues to pay homage to the famous Latina booty and its accentuated form, known locally as 'narco beauty.'
One model tells her: 'I didn't take part in Colombia Moda because I was too fat. But I am happy with the way I am. I think Colombia Moda should show fashion and Colombian models.'
It's a far cry from the stick-thin models that are part-and-parcel of international catwalks.
Show beautician, Maria, told Miss Duboc that the city's extraordinary body consciousness is a throwback to drug cartels.
'I dare say it was to do with narco trafficking,' she says. 'They always want an exuberant woman with many attributes who is very revealing. The culture applied itself to Medellin. All girls have to have perfect hourglass figures or even better.
Hips don't lie: Some believe a 'trashy' look dominates the Moda Para El Mundo event, which is summed up by one onlooker as 'narco beauty'
Hips don't lie: Some believe a 'trashy' look dominates the Moda Para El Mundo event, which is summed up by one onlooker as 'narco beauty'
Amazonian: Charlet Duboc befriends locals along the way as she unearths the idiosyncrasies of Medellin's fashion scene
Amazonian: Charlet Duboc befriends locals along the way as she unearths the idiosyncrasies of Medellin's fashion scene
'It is often implied that to be beautiful there is a need to have surgery. Not just the breasts, but also the face, everything.'
She says that at her school, 'all' of her friends had bottom or breast boosts and that 'by the age of 17, most girls have surgery.'
Gluteoplasty surgeon, Dr Juan Mejia, told Ms Duboc that he has seen horrific cases of bottom injections going horribly, irreversibly wrong.
And sadly, he said, the upward trend in plastic surgery is a direct result of the country's poor educational system.
Under the knife: 'All my school friends had surgery' says one young beautician. The team even filmed a gluteoplasty - aka butt lift surgery
Under the knife: 'All my school friends had surgery' says one young beautician. The team even filmed a gluteoplasty - aka butt lift surgery
'There are many girls from working and lower classes that do not hope to see education. They have seen that beauty queens and models have managed to climb social barriers and they stop relying on education, relying on a future where beauty could help them.'
The Vice team even manage to film a bottom implant surgery - not for the faint-hearted, the operation and its associated risks prove how far some will go to shake that Latina ass on the catwalk.

0 comments:

Post a Comment

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Lady Gaga, Salman Khan