Freedom of news in the world ,wanted to show the problem in the societies

ជនជាតិខ្មែរកើតនៅលើដីខ្មែរ ត្រូវចេះខំថែជាតិឲ្យបានរុងរឿង កេរ្តិ៍ឈ្មោះជាតិ យើងបានថ្កុំថ្កើង លុះត្រាតែយើងចេះថែរក្សា។ ទោះបីខ្មែររស់នៅប្រទេសណា ចូរកុំភ្លេចថាខ្លួនកើតមកជាខ្មែរ កុំឲ្យបរទេស គេមកបង្វែរ ឲ្យខ្មែរនិងខ្មែរ បែកសាមគ្គីគ្នា ថ្វីបើគេហ៊ានចំណាយ ប្រាក់កាសចាយហូរហៀរយ៉ាងណា ចូរកុំភ្លេច កេរ្តិ៍ឈ្មោះខេមរា រុងរឿងថ្លៃថ្លា តាំងពីបុរាណ ព្រលឹងជាតិនៅគង់វង្សបានយូរ ទាល់តែយើង ស៊ូរួបរួមគ្នាគ្រប់ប្រាណ កសាងជាតិដោយក្តីក្លាហាន នោះជាតិយើងបានស្គាល់ក្តីរុងរឿង។

ខ្មែរស្រឡាញ់ខ្មែរចេះជួយខ្មែរនោះប្រទេសរបស់យើងអាចរីកចំរើនបាន

Friday, July 27, 2012

Danny Boyle: Olympics Opening Ceremony mastermind

Danny Boyle has pleaded with those involved in the ceremony, and those who watched rehearsals, to keep the event a secret.
Danny Boyle has pleaded with those involved in the ceremony, and those who watched rehearsals, to keep the event a secret

Join CNN.com's live blog for all the latest photos, news and comments from the Olympics Opening Ceremony from 1800 BST (1700 GMT) Friday.
London (CNN) -- He's brought bloodthirsty zombies, squalid junkies and murderous housemates to life on the big screen, but today he faces the toughest task of his career: bringing boogying nurses, bucolic scenes and butterflies on bicycles to a worldwide audience of a billion people.
Danny Boyle, the Oscar-winning director -- and east London resident -- best known for hit movies "Trainspotting" and "Slumdog Millionaire" is the man responsible for the 2012 opening ceremony, the show televisions around the world will be tuned to at the start of London's long-awaited Olympic Games.
And while those of his films set in Britain have painted a darkly comic picture of the country, "Isles of Wonder," the "Tempest"-inspired extravaganza which will kick off the Games on Friday night is expected to be much more of a celebration of the nation.
A billion people across the globe are expected to tune in for the three-hour, $42.4m show, featuring 10,000 adult volunteers and 900 children -- not to mention 12 horses, 10 chickens, nine geese, three cows and a flock of sheep, complete with sheepdogs.
At the dress rehearsals earlier this week, the audience was sworn to secrecy, encouraged to use the Twitter hashtags #savethesurprise and #savethesecret to ensure news of the ceremony did not leak out ahead of time, but those present at the closely-guarded practice runs insist viewers are in for a treat.

"Breathtaking," tweeted @chrisgolds. "Can't put it into words. Spectacular, clever, charming, moving & awe inspiring. Made me so proud. #savethesurprise"
"Danny Boyle is a genius," wrote @cllr_mikeharris "#Olympics opening ceremonies are usually cosmopolitan mush. He's done Britain in 60 mins. Beautiful. #savethesecret"
"The Ceremony is an attempt to capture a picture of ourselves as a nation, where we have come from and where we want to be," Boyle explained in a statement in the run-up to the Games, saying he hoped to be able to tell the country's story, with the help of a vast army of volunteers who, he said "are the purest embodiment of the Olympic spirit and represent the best of who we are as a nation."
"We have to celebrate all that is great about the past but also all the potential Britain has in the future," said British Prime Minister David Cameron at a press conference on Thursday.
"The difficulty is how do you cram in all that is great about our country whether it is sport, art, literature, history, contribution to world events. I'm confident they have done a good job and there were one or two moments I was really moved by. There's something for everyone."
Britons are known for their ability to laugh at themselves, and it appears Boyle will be capitalizing on this -- as The Economist noted recently, "opening ceremonies are a country's opportunity to sell itself to the world. Britain appears to be selling irony."
Olympics organizers insist Boyle's experience, energy and unusual vision made him the perfect man for the job.
"His ability as a storyteller, as a creator of spectacle, his background in both theater and film and the passion he has for this city and this project -- they all just screamed at us," said Bill Morris, director of Ceremonies for the London Games, when Boyle was appointed to the role. "It wasn't a difficult choice."
"Danny gets this," London 2012 Chairman Sebastian Coe told CNN back in 2010. "He gets the Olympic Games, he gets sports, he lives in London, he's a stone's throw from the Olympic Park, and it was just such an obvious fit."
It was not always thus: Boyle, 55, was born into a working-class family in Manchester, northern England, the son of a power plant worker and a cafeteria employee, and as a child had hoped to become a Catholic priest.
But after a school trip to see a much-lauded Royal Shakespeare Company performance of "Richard II," and a visit to the cinema with classmates to see Stanley Kubrick's controversial "A Clockwork Orange," his ambitions turned instead to film and theater.
Boyle studied English and drama at university, before working at the RSC and at London's innovative Royal Court Theatre, where he was deputy director in the 1980s.

He moved into television, and then on to movies, making his big screen debut with "Shallow Grave," the darkly humorous tale of three flatmates who discover a suitcase full of cash when their new lodger dies of a drug overdose.
Despite being made on a shoestring budget -- Boyle is reported to have said the team behind it were forced to sell off furniture to buy film stock when the $1.55m budget began to run short -- "Shallow Grave" became Britain's biggest grossing film of 1995, earning $20m worldwide, as well as a string of positive reviews.
He followed it up with "Trainspotting" (1996) the critically-acclaimed story of a group of Edinburgh heroin addicts, which launched the careers of Ewan McGregor, Kelly Macdonald ("Boardwalk Empire") and Kevin McKidd ("Grey's Anatomy"), and was hailed by Rolling Stone magazine as "a visionary knockout spiked with insight, wild invention and outrageous wit."
Its success -- the movie, which had cost just $2m to make, earned $72m -- prompted a move towards Hollywood, but Boyle's career faltered with his first two big-budget projects, "A Life Less Ordinary," and "The Beach," and he briefly returned to television in the UK, before making his movie comeback with 2002's post-apocalyptic zombie flick "28 Days Later."
He then changed tone, directing the more family-orientated family feature "Millions," (2004) about two brothers who find a stash of pound notes only days before the UK is set to switch its currency to the euro.
Five years later, he scooped the Oscar for Best Director when "Slumdog Millionaire," the story of a poor Indian teenager who wins a TV gameshow, swept the board at the 2009 Academy Awards.
And it is the uplifting, life-affirming mood of "Slumdog Millionaire" that the director aims to bring to the opening ceremony, because despite the dark subject matter of many of his films, and his recent return to theater with a rapturously-received production of Frankenstein, Boyle insists he remains positive, an optimist.
"I want it to feel like a very genuine expression of the welcome to the athletes and to the Games of the city, and especially from east London," he said in 2010.
"I will #savethesurprise," tweeted @JillLawless, "But will just say that Danny Boyle's #London2012 opening ceremony is splendidly British and magnificently bonkers."
It is that combination of novelty, national pride and nuttiness that will -- hopefully -- ensure the world watches, entranced. Though just how the flock of sheep fit in is anyone's guess...

0 comments:

Post a Comment

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Lady Gaga, Salman Khan