Freedom of news in the world ,wanted to show the problem in the societies

ជនជាតិខ្មែរកើតនៅលើដីខ្មែរ ត្រូវចេះខំថែជាតិឲ្យបានរុងរឿង កេរ្តិ៍ឈ្មោះជាតិ យើងបានថ្កុំថ្កើង លុះត្រាតែយើងចេះថែរក្សា។ ទោះបីខ្មែររស់នៅប្រទេសណា ចូរកុំភ្លេចថាខ្លួនកើតមកជាខ្មែរ កុំឲ្យបរទេស គេមកបង្វែរ ឲ្យខ្មែរនិងខ្មែរ បែកសាមគ្គីគ្នា ថ្វីបើគេហ៊ានចំណាយ ប្រាក់កាសចាយហូរហៀរយ៉ាងណា ចូរកុំភ្លេច កេរ្តិ៍ឈ្មោះខេមរា រុងរឿងថ្លៃថ្លា តាំងពីបុរាណ ព្រលឹងជាតិនៅគង់វង្សបានយូរ ទាល់តែយើង ស៊ូរួបរួមគ្នាគ្រប់ប្រាណ កសាងជាតិដោយក្តីក្លាហាន នោះជាតិយើងបានស្គាល់ក្តីរុងរឿង។

ខ្មែរស្រឡាញ់ខ្មែរចេះជួយខ្មែរនោះប្រទេសរបស់យើងអាចរីកចំរើនបាន

Friday, July 20, 2012

Gunman turns movie into surreal horror: 'This is real'

CNN) -- It was a dark theater, playing a movie that includes gunshots, in the middle of the night. So when a gunman burst through an exit door, threw a gas can into the crowd and began shooting, many inside the Aurora, Colorado, theater didn't realize what was happening.
"I think we were 15 minutes in, and there was a chase scene where there was gunfire on screen," moviegoer Quentin Caldwell said. "And right then out of nowhere on the right side of us we hear a very distinct 'pop, pop, pop, pop.'"
His wife jumped, Caldwell said, but "I kind of sat there, thought it was probably just really good special sound effects."
12 dead in Colorado theater shooting
But soon other patrons of the midnight showing of "The Dark Knight Rises," the new Batman movie, began to say that there was a shooter in the theater -- and Caldwell saw people wounded.
One young couple was holding a bleeding woman by her face and guiding her down the stairs, Caldwell said.
"I looked to my right and another gentleman is holding his stomach and running down the stairs trying to get out of there," he said.
911 tape: 'I need someone to shut this movie off'
Even after he left the theater, some people stayed behind not understanding what happened and thinking the movie might continue, Caldwell said. "I looked at them like, 'This is real. There's something wrong. We need to leave now.'"
Adam Witt told CNN that he and his wife had been looking forward to seeing the movie for months.
"The first thing I noticed was a hissing sound coming from the left side of the theater. I noticed people beginning to react in the area. I knew something was wrong," he said in an iReport.
"Then the gunshots began. A sudden flash of light and loud bang from the right side of the screen. Then another, and another. There must have been 20-30 at the least. At first glance they looked like fireworks or something, perhaps a prank."
But he soon realized what was happening.
Aspiring sports reporter feared dead in Colorado shooting
"I hit the floor and hid behind the seats in front of me, pulling my wife down to hide with me. It was the longest minute of my life," he said. "The gunshots just kept coming. I knew it could be over any second. I knew my wife could be gone any second. It was absolutely surreal. I felt something hit my left arm, and my first thought was 'at least it's just my arm.'"
When the gunfire subsided people took to the exits en masse, he said. "I took my wife by the hand and we booked it for the back door, trying to breathe through the gas that now permeated the room."
The area was filled with people screaming -- in some cases, for their children, he said.
Bloomberg demands gun action from Obama and Romney
"The entire ordeal was completely surreal, and entirely horrifying."
An emotional movie patron told CNN that a man sitting next to him was shot. Two people he believes were the victim's teenage daughters tried to wake the man, according to Chris Ramos.
Ramos later saw the girls outside, on the phone.
"They were crying," he said. "Their dad was in there," in the theater.
Darius Harvey said the room was so dark it was difficult to see what was happening. "I couldn't see anything" -- not even the fumes he was breathing in, he said.
Jennifer Seeger, who also was in Theater 9 at the Century Aurora 16 multiplex, said the shooter lit a gas can and threw it into the crowd, then he shot the ceiling to scare everyone.
"They just started scattering, and mass chaos just happened," she told CNN affiliate KCNC-TV in Denver.
"I was terrified, so I just dove into the aisle. And at that point he started shooting people behind me." Burning bullet fragments ended up on her forehead, she said. "I just told myself: 'I need to get out of here. I need to get out of here.'"
Trey Freeman, another witness, said the shooter threw a second gas canister. "He looked so calm when he did it, it was so scary," Freeman said in a YouTube video.
Witness: 'We have to run'
Witnesses described the man as dressed in black with a gas mask and bulletproof vest.
When the gunman began shooting, "I thought there was no way I was going to get out of there without getting shot," Freeman said.
In the rush to leave, some people were stepped on or pushed, Derek Poag told CNN.
Outside the theater, it was chaotic, with wounded people everywhere, Caldwell said. He saw one girl in a pink hoodie, her left side peppered with wounds.
Obama, Romney respond, cancel campaign events
Cell phone video taken outside the doors of the theater complex showed panicked moviegoers calling out for help or searching for friends.
One man can be seen walking out with assistance, the back of his shirt covered in blood. A woman examines her body, as if checking for wounds.
Donovan Tate said he saw a man crawling, a girl spitting up blood, and people with bullet holes in their backs. "There was this one guy who was stripped down to his boxers, it looked like he had been shot," perhaps in the back, Tate said. "It was crazy."
Alex Milano was in the next theater over that was also showing the Batman film.
He also said there was a shooting scene happening on screen when the sound of real bullets was heard nearby.
Timeline: Worst U.S. mass shootings since WWII
"Loud bangs came from the right of the theater. Smoke took over the entire theater, and it was really thick and no one could really see anything," he said.
Confused at first, Milano realized the severity of the incident when he saw "objects" starting to come through the wall, presumably bullets.
"I saw holes in the wall," he said.
Some people in his theater started moaning in pain, and alarms at the building started sounding.
Outside, Milano spoke with a woman who was inside Theater 9. What she heard "sounded like madness to me," he said.
One scene stuck in his head -- a police officer carrying a little girl in his arms. The girl wasn't moving.
Are you there? Share your story with us on CNN iReport and share your tributes to the victims.

0 comments:

Post a Comment

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Lady Gaga, Salman Khan