Freedom of news in the world ,wanted to show the problem in the societies

ជនជាតិខ្មែរកើតនៅលើដីខ្មែរ ត្រូវចេះខំថែជាតិឲ្យបានរុងរឿង កេរ្តិ៍ឈ្មោះជាតិ យើងបានថ្កុំថ្កើង លុះត្រាតែយើងចេះថែរក្សា។ ទោះបីខ្មែររស់នៅប្រទេសណា ចូរកុំភ្លេចថាខ្លួនកើតមកជាខ្មែរ កុំឲ្យបរទេស គេមកបង្វែរ ឲ្យខ្មែរនិងខ្មែរ បែកសាមគ្គីគ្នា ថ្វីបើគេហ៊ានចំណាយ ប្រាក់កាសចាយហូរហៀរយ៉ាងណា ចូរកុំភ្លេច កេរ្តិ៍ឈ្មោះខេមរា រុងរឿងថ្លៃថ្លា តាំងពីបុរាណ ព្រលឹងជាតិនៅគង់វង្សបានយូរ ទាល់តែយើង ស៊ូរួបរួមគ្នាគ្រប់ប្រាណ កសាងជាតិដោយក្តីក្លាហាន នោះជាតិយើងបានស្គាល់ក្តីរុងរឿង។

ខ្មែរស្រឡាញ់ខ្មែរចេះជួយខ្មែរនោះប្រទេសរបស់យើងអាចរីកចំរើនបាន

Sunday, August 19, 2012

Gu Kailai, China's 'Jackie Kennedy'

  Watch this video
(CNN) -- Funny, personable, attractive and charismatic are just some of the words used to describe Gu Kailai.
The wife of Bo Xilai -- a one-time rising star of the Chinese Communist Party -- once had it all: a powerful husband, a dynamic career and vast wealth.
But it all unraveled last November when Gu and her household aide Zhang Xiaojun poisoned British businessman Neil Heywood in a Chongqing hotel room last November.
During her one-day trial in August, Gu issued a statement saying she didn't deny the accusations levied against her, but "accepted all the facts written in the indictment" -- including poisoning Heywood at a time when she thought her son's life was in danger, according to the state-run Xinhua news agency.
"During those days last November, I suffered a mental breakdown after learning my son was in jeopardy," Gu, 53, said shortly before the trial concluded. "The tragedy, which was created by me, was not only extended to Neil, but also to several families."
She eventually received a suspended death sentence, with Zhang given nine years in jail.
Gu's world started crumbling in early April when she and Zhang were arrested. The same day, Xinhua announced that Bo had been stripped of his seats on the Communist Party's Central Committee and Politburo, the nation's ruling organs, for an unspecified "serious breach of regulations."
 Ambitious and outgoing, Gu typified the international outlook of the second generation of China's political elite. She has even been described by some as the "Jackie Kennedy of China."

Gu and her husband were both descendents of China's revolutionary heros -- Gu from Major-General Gu Jingsheng, a prominent revolutionary military figure, and Bo from Bo Yibo, considered one of the "eight immortals" of the revolution that created modern China.

These associations may have fostered the connections essential to getting ahead in the new China of the past three decades. But in the 1960s, Gu and her husband were targets during the political upheaval of the Cultural Revolution. Bo spent almost five years in re-education camps as a youth, and published reports say Gu was forced to work in a textile factory and a butcher's shop as a 10 year old.
These hardships only served to galvanize the phenomenal ambition of the couple, analysts say.
Fluent in English, Gu is a lawyer who took a leading role in a legal battle in the United States involving several Chinese firms, eventually winning the lawsuit for the Chinese companies. She later wrote a book about the legal fight called "Winning a Lawsuit in the United States."
Whether she has been able to apply her own legal acumen in a case where she could be fighting the death penalty is unknown. The state-controlled court and the police have kept tight control on information surrounding the case.
Analysts have said that her defense rests on the fear that Heywood, who was allegedly poisoned to death in a hotel room in November, was in a position to harm her son.
 
Bo Xilai insider goes public
The high-profile murder led to a trail of events that effectively ended Bo's political career. His top police chief Wang Lijun fled to a U.S. consulate in February, alleging that Bo had covered up Heywood's murder.
 
Bo Xilai investigation continues
Bo was later stripped of his post as Chongqing's party chief and his membership in the Politburo and Central Committee. Gu was charged with murder.
 
Bo Xilai's son responds
China's state-run news agency Xinhua said Gu had "economic interests" with Heywood over which there had been a conflict that had "intensified."
Instead, state reports have focused on personal issues that Gu may have had with Heywood, who was reportedly her close associate.
Just days after his death, she reportedly strode into a meeting of police officials wearing the uniform of a major-general -- the same rank as her father -- and gave a rambling speech in which she claimed to be on a mission to protect Bo Xilai's chief of police, according to a story first reported by Reuters in May.
An editorial in China's state-run Global Times in April suggested that the government is trying hard to paint the removal of Bo and his wife as an "independent incident" and a criminal case rather than as a political purge.
CNN's Jaime FlorCruz contributed to this report.

0 comments:

Post a Comment

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Lady Gaga, Salman Khan