Freedom of news in the world ,wanted to show the problem in the societies

ជនជាតិខ្មែរកើតនៅលើដីខ្មែរ ត្រូវចេះខំថែជាតិឲ្យបានរុងរឿង កេរ្តិ៍ឈ្មោះជាតិ យើងបានថ្កុំថ្កើង លុះត្រាតែយើងចេះថែរក្សា។ ទោះបីខ្មែររស់នៅប្រទេសណា ចូរកុំភ្លេចថាខ្លួនកើតមកជាខ្មែរ កុំឲ្យបរទេស គេមកបង្វែរ ឲ្យខ្មែរនិងខ្មែរ បែកសាមគ្គីគ្នា ថ្វីបើគេហ៊ានចំណាយ ប្រាក់កាសចាយហូរហៀរយ៉ាងណា ចូរកុំភ្លេច កេរ្តិ៍ឈ្មោះខេមរា រុងរឿងថ្លៃថ្លា តាំងពីបុរាណ ព្រលឹងជាតិនៅគង់វង្សបានយូរ ទាល់តែយើង ស៊ូរួបរួមគ្នាគ្រប់ប្រាណ កសាងជាតិដោយក្តីក្លាហាន នោះជាតិយើងបានស្គាល់ក្តីរុងរឿង។

ខ្មែរស្រឡាញ់ខ្មែរចេះជួយខ្មែរនោះប្រទេសរបស់យើងអាចរីកចំរើនបាន

Thursday, November 29, 2012

2012: ‘A really bad year for human rights in Cambodia’


Nov 29, 2012
By Clothilde Le Coz
AsianCorrespondent.com

Cambodia has no political prisoners but politicians with criminal acts. That is what the Cambodian Prime Minister Hun Sen stated publicly on November 23 during a public speech. Rupert Abbott is the Amnesty international researcher for Cambodia, Laos and Vietnam. On November 18, he published a commentary in the Global Post in which – referring to 71-year-old journalist Mam Sonando – he states “Amnesty International considers him to be a prisoner of conscience, jailed solely for the peaceful exercise of his right to freedom of expression”. Asian Correspondent met him to discuss the state of human rights in Cambodia after the historical visit of US President Obama and the expectations that the ASEAN drew in the country.
What do you think of Prime Minister’s Hun Sen statement on human rights according to which ‘Cambodia is not that bad compared to neighbouring countries‘ ?

There are certainly other countries with serious human rights problems, including Vietnam for example. But Cambodia’s donors might say that Cambodia has received billions of dollars in assistance from foreign taxpayers. And after 20 years of promised reforms, the justice system looks a bit better, but in substance there has been little change.
For example, the control of the courts by political and business elites continues. And we can see these courts persecuting human rights defenders and grassroots groups that have been emerging in the context of land and natural resource conflict and operating outside the usual power structures. This seems to be concerning the Cambodian authorities.
But Cambodia should be proud of its civil society, which is changing, and I think that this is not going unnoticed by the government. Look at what happened at Boeung Kak Lake for example, where we saw a community stand up for itself against a forced eviction and actually achieve concessions from the authorities. These communities are learning from each other; the Boeung Kak community is inspiring others, such as Phnom Penh’s Borei Keila’s community. This is different to an NGO going to community and telling them how to organize. NGOs represent human rights – and therefore principles, while these grassroots groups and community groups represent people.
Do you think Obama’s visit met the expectation of Cambodians?
I am not sure what Cambodians generally expected. Amnesty International – along with most Cambodian human rights groups – was generally pleased since everything that the U.S President said was made public and he was strong on human rights. In hindsight, perhaps it was a shame that more conditions weren’t put on his visit, particularly the immediate release of prisoner of conscience Mam Sonando. Realistically, I think President Obama’s stance was as strong as one could have expected. There is another point to be made. Other leaders in Cambodia for the ASEAN and East Asia Summits – from Japan, Australia and India, which is the biggest democracy in the world – didn’t say much at all about the human rights situation. So Obama’s strong words should be considered in this context also.
Do you think a crackdown on human rights defenders can happen now that the ASEAN and East Asia Summits are over?
2012 has been a really bad year for human rights in Cambodia, especially with regard to land conflict and freedom of expression in that context. There is no doubt the government knows the land problem is serious: there have been public policy shifts to address the problem. The hope is that the government reflects a bit, after the summits, and understands that its reputation is at stake. The human rights situation needs to be improved, with the justice system strengthened, and civil society allowed to contribute to the more equal development of the country.
Of course, the government will not be happy about the negative attention it got around the human rights situation during the first ever visit of a United States president. We hope that the international community won’t start to look away. Elections are coming in nine months, which historically means further restrictions on freedom of expression.
What is your opinion on the culture of the impunity still going on in the country?
Fighting impunity requires reform to the justice system and strengthening the rule of law, so that the courts protect ordinary Cambodians.
This year, we have seen impunity in a number of high profile cases. For example, there was no investigation in to the May killing of a 14-year-old girl during the forced eviction of a community in Kratie province’s Pro Ma village. And the investigation and judicial proceedings around the April killing of environment activist Chut Wutty have been unsatisfactory.
What are your expectations for Cambodia in the future?
We have to hope that those in power institute reforms – including around the land problem and the justice system – that are in the interests of the population, while embracing civil society as a dynamic force to contribute to the fairer development of the country.
If restrictions on freedom of expression persist and the land crisis continues, it is hard to predict exactly what will happen. But we are concerned that we may see some of the government’s gains made over the past 20 years, in terms of economic development and poverty reduction, being undone.

0 comments:

Post a Comment

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Lady Gaga, Salman Khan