Freedom of news in the world ,wanted to show the problem in the societies

ជនជាតិខ្មែរកើតនៅលើដីខ្មែរ ត្រូវចេះខំថែជាតិឲ្យបានរុងរឿង កេរ្តិ៍ឈ្មោះជាតិ យើងបានថ្កុំថ្កើង លុះត្រាតែយើងចេះថែរក្សា។ ទោះបីខ្មែររស់នៅប្រទេសណា ចូរកុំភ្លេចថាខ្លួនកើតមកជាខ្មែរ កុំឲ្យបរទេស គេមកបង្វែរ ឲ្យខ្មែរនិងខ្មែរ បែកសាមគ្គីគ្នា ថ្វីបើគេហ៊ានចំណាយ ប្រាក់កាសចាយហូរហៀរយ៉ាងណា ចូរកុំភ្លេច កេរ្តិ៍ឈ្មោះខេមរា រុងរឿងថ្លៃថ្លា តាំងពីបុរាណ ព្រលឹងជាតិនៅគង់វង្សបានយូរ ទាល់តែយើង ស៊ូរួបរួមគ្នាគ្រប់ប្រាណ កសាងជាតិដោយក្តីក្លាហាន នោះជាតិយើងបានស្គាល់ក្តីរុងរឿង។

ខ្មែរស្រឡាញ់ខ្មែរចេះជួយខ្មែរនោះប្រទេសរបស់យើងអាចរីកចំរើនបាន

Thursday, November 29, 2012

Costliest Jet, Years in Making, Sees the Enemy: Budget Cuts


Luke Sharrett for The New York Times
Vice Adm. David Venlet was named to lead the Joint Strike Fighter program in 2010 after problems had left it behind schedule and over budget.

LEXINGTON PARK, Md. — The Marine version of the F-35 Joint Strike Fighter, already more than a decade in the making, was facing a crucial question: Could the jet, which can soar well past the speed of sound, land at sea like a helicopter?
Luke Sharrett for The New York Times
 
An F-35B, the Marine Corps version of the Joint Strike Fighter.
An F-35B, the Marine Corps version of the Joint Strike Fighter.
On an October day last year, with Lt. Col. Fred Schenk at the controls, the plane glided toward a ship off the Atlantic coast and then, its engine rotating straight down, descended gently to the deck at seven feet a second.
There were cheers from the ship’s crew members, who “were all shaking my hands and smiling,” Colonel Schenk recalled.
The smooth landing helped save that model and breathed new life into the huge F-35 program, the most expensive weapons system in military history. But while Pentagon officials now say that the program is making progress, it begins its 12th year in development years behind schedule, troubled with technological flaws and facing concerns about its relatively short flight range as possible threats grow from Asia.
With a record price tag — potentially in the hundreds of billions of dollars — the jet is likely to become a target for budget cutters. Reining in military spending is on the table as President Obama and Republican leaders in Congress look for ways to avert a fiscal crisis. But no matter what kind of deal is reached in the next few weeks, military analysts expect the Pentagon budget to decline in the next decade as the war in Afghanistan ends and the military is required to do its part to reduce the federal debt.
Behind the scenes, the Pentagon and the F-35’s main contractor, Lockheed Martin, are engaged in a conflict of their own over the costs. The relationship “is the worst I’ve ever seen, and I’ve been in some bad ones,” Maj. Gen. Christopher Bogdan of the Air Force, a top program official, said in September. “I guarantee you: we will not succeed on this if we do not get past that.”
In a battle that is being fought on other military programs as well, the Pentagon has been pushing Lockheed to cut costs much faster while the company is fighting to hold onto a profit. “Lockheed has seemed to be focused on short-term business goals,” Frank Kendall, the Pentagon’s top weapons buyer, said this month. “And we’d like to see them focus more on execution of the program and successful delivery of the product.”
The F-35 was conceived as the Pentagon’s silver bullet in the sky — a state-of-the art aircraft that could be adapted to three branches of the military, with advances that would easily overcome the defenses of most foes. The radar-evading jets would not only dodge sophisticated antiaircraft missiles, but they would also give pilots a better picture of enemy threats while enabling allies, who want the planes, too, to fight more closely with American forces.
But the ambitious aircraft instead illustrates how the Pentagon can let huge and complex programs veer out of control and then have a hard time reining them in. The program nearly doubled in cost as Lockheed and the military’s own bureaucracy failed to deliver on the most basic promise of a three-in-one jet that would save taxpayers money and be served up speedily.
Lockheed has delivered 41 planes so far for testing and initial training, and Pentagon leaders are slowing purchases of the F-35 to fix the latest technical problems and reduce the immediate costs. A helmet for pilots that projects targeting data onto its visor is too jittery to count on. The tail-hook on the Navy jet has had trouble catching the arresting cable, meaning that version cannot yet land on carriers. And writing and testing the millions of lines of software needed by the jets is so daunting that General Bogdan said, “It scares the heck out of me.”
With all the delays — full production is not expected until 2019 — the military has spent billions to extend the lives of older fighters and buy more of them to fill the gap. At the same time, the cost to build each F-35 has risen to an average of $137 million from $69 million in 2001.
The jets would cost taxpayers $396 billion, including research and development, if the Pentagon sticks to its plan to build 2,443 by the late 2030s. That would be nearly four times as much as any other weapons system and two-thirds of the $589 billion the United States has spent on the war in Afghanistan. The military is also desperately trying to figure out how to reduce the long-term costs of operating the planes, now projected at $1.1 trillion.
“The plane is unaffordable,” said Winslow T. Wheeler, an analyst at the Project on Government Oversight, a nonprofit group in Washington.
Todd Harrison, an analyst at the Center for Strategic and Budgetary Assessments, a research group in Washington, said Pentagon officials had little choice but to push ahead, especially after already spending $65 billion on the fighter. “It is simultaneously too big to fail and too big to succeed,” he said. “The bottom line here is that they’ve crammed too much into the program. They were asking one fighter to do three different jobs, and they basically ended up with three different fighters.”

0 comments:

Post a Comment

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Lady Gaga, Salman Khan