Freedom of news in the world ,wanted to show the problem in the societies

ជនជាតិខ្មែរកើតនៅលើដីខ្មែរ ត្រូវចេះខំថែជាតិឲ្យបានរុងរឿង កេរ្តិ៍ឈ្មោះជាតិ យើងបានថ្កុំថ្កើង លុះត្រាតែយើងចេះថែរក្សា។ ទោះបីខ្មែររស់នៅប្រទេសណា ចូរកុំភ្លេចថាខ្លួនកើតមកជាខ្មែរ កុំឲ្យបរទេស គេមកបង្វែរ ឲ្យខ្មែរនិងខ្មែរ បែកសាមគ្គីគ្នា ថ្វីបើគេហ៊ានចំណាយ ប្រាក់កាសចាយហូរហៀរយ៉ាងណា ចូរកុំភ្លេច កេរ្តិ៍ឈ្មោះខេមរា រុងរឿងថ្លៃថ្លា តាំងពីបុរាណ ព្រលឹងជាតិនៅគង់វង្សបានយូរ ទាល់តែយើង ស៊ូរួបរួមគ្នាគ្រប់ប្រាណ កសាងជាតិដោយក្តីក្លាហាន នោះជាតិយើងបានស្គាល់ក្តីរុងរឿង។

ខ្មែរស្រឡាញ់ខ្មែរចេះជួយខ្មែរនោះប្រទេសរបស់យើងអាចរីកចំរើនបាន

Wednesday, November 28, 2012

Milly Dowler: Murdered schoolgirl at heart of hacking scandal

 
UK police said in 2011 that murdered school girl Milly Dowler's voicemail was hacked by the News of the World paper.
London (CNN) -- In the years leading up to 2011, several celebrities, royals and politicians had claimed to have had their phones hacked by News of The World. The paper's royal editor and a private investigator had even been convicted of intercepting phone messages and spent time in prison. The story was covered on the inside pages of selected newspapers but failed to really capture the British public's attention.
That all changed in July of that year when the Guardian reported that police suspected the cellphone of murdered teenager Milly Dowler had been hacked by News of the World and that messages had been deleted to free up space for new voicemail.
The allegations sparked outrage: amid condemnation from politicians on all sides of the spectrum, the paper's boss Rupert Murdoch closed down the 168-year-old tabloid newspaper and paid Dowler's parents and charities more than $4 million in compensation. At a parliamentary inquiry into the allegations, Murdoch declared: "This is the most humble day of my life."
Timeline of phone-hacking scandal
Leveson Inquiry: What key players said Leveson Inquiry: What key players said
UK media ethics: What will Leveson Report recommend?
When Milly's parents appeared at the Leveson Inquiry set up by the government to investigate press ethics, they gave a raw assessment of the false hope that the deletion of messages had raised in the days after their daughter's disappearance in March 2002.
"I rang her phone," recalled Sally Dowler. "It clicked through on to her voicemail, so I heard her voice and it was just like, 'she's picked up her voicemail, she's alive.'"
Tragically, those hopes were dashed and six months later Milly's body was found in woodland in Hampshire in southern England. Although it was suspected that the deletion of the messages hampered the police investigation, the truth may have been more prosaic: later that year a lawyer acting for the country's biggest force, the Metropolitan Police, said there was no evidence News of the World had been responsible for deleting the messages. The Guardian issued a clarification, but the damaged had been done to News of the World and Murdoch's reputation.
Whatever took place, the fact remains that it took police nine years to bring nightclub bouncer Levi Bellfield to justice. In June 2011 he was found guilty of murdering Milly Dowler and sentenced to life imprisonment. During the trial the jury was told Bellfield had previously murdered two other women and attempted to kill a fourth.
So who was the girl whose murder in a quiet suburb of southwest London led to the closure of the UK's top-selling paper, suspicions of collusion between police officers and journalists, and at one time even threatened to topple Murdoch from the media group he had led for half a century? The scandal also led to charges being brought against several Murdoch employees, including two of Prime Minister David Cameron's friends.
Press dishes it out, but can it take it?
She would always be trying to make people laugh, joking and smiling
Danielle Sykes
Despite her extraordinary legacy, by most accounts Amanda Dowler, who was known as Milly, was a normal, bright 13-year-old schoolgirl who had a good relationship with her parents and elder sister Gemma. Her friends testified during Bellfield's trial in London that she had a sunny personality and was her normal self on the day of her disappearance.
"She was one of the funniest people I had ever met," Danielle Sykes said in a statement. "She would always be trying to make people laugh, joking and smiling.
"She was one of those sort of people that when she was happy she was exceptionally happy, an infectious personality. If she was sad about something she would be particularly sad and get upset. She valued her friendships and family a lot."
Sykes, who was one of the last people to see Milly alive, said she ate chips with her friend in a café in Walton-on-Thames after school. "We parted and I gave her a hug and asked if she would be alright walking home on her own and she said, 'Yeah, I'll be absolutely fine.'
"I then turned around and shouted back at her 'I would not tell anyone what we had been talking about.'"
I don't think it's as simple as the fact that Milly Dowler's phone was hacked and that led to the end of the News of the World. I think there are more layers to the story than that, and we may never know what actually happened
Geoffrey Wansell
Sykes added that they had been discussing a boy whom Milly fancied.
After the friends parted, Milly started to walk to her home nearby, but was snatched by Bellfield as she walked along a road.
Milly's sister also told the court she knew instinctively something was wrong when she returned home to find the house empty. She said: "I knew Milly wouldn't go out without telling Mum or Dad. I rang Milly's mobile. It was switched off so I left a message on her answer phone telling her to come home because Dad was really annoyed.
"I was worried because Milly would always ring to tell us she was going to be late. It was so unusual for her not to be home on time. I knew instinctively something bad had happened to Milly and that she had been abducted."
Milly's disappearance sparked a nationwide search involving more than 100 police officers and a reconstruction of her last movements on the TV program "Crimewatch." Detectives from Surrey police however suggested she had not been taken by force and had run away.
Some friends indeed portrayed a different side to Milly, suggesting she had been "distressed" at the time of disappearance, after finding bondage pornography belonging to her father Robert. Police initially considered him a suspect, but later apologized.
In a statement read to the court, Jacqueline Pignolly said: "Milly told me some pornographic magazines had been found in her Dad's drawer.
"At the time Milly was a bit upset about it, not much for herself but her mum. I know that Milly did see them and there was more than one of them."
During the trial Bellfield's lawyers used this testimony, along with a "goodbye" note that Milly had written to her parents and a poem in which she said "I hate myself," to paint a picture of the teenager as unhappy and distressed. His tactics caused great distress to the family, but the jury failed to believe his plea of innocence.
Geoffrey Wansell, the author of a book on Bellfield, "The Bus Stop Killer," told CNN that in the wake of the 2011 trial, during which the Dowlers were pilloried by the tabloids over the pornography revelations, the family grew to loathe the press. It was in this atmosphere that the revelation was made about the hacking of Milly's phone, which became, according to Wansell, "the defining moment from which News of the World could not recover."
"I don't think it's as simple as the fact that Milly Dowler's phone was hacked and that led to the end of the News of the World. I think there are more layers to the story than that, and we may never know what actually happened."

0 comments:

Post a Comment

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Lady Gaga, Salman Khan