Freedom of news in the world ,wanted to show the problem in the societies

ជនជាតិខ្មែរកើតនៅលើដីខ្មែរ ត្រូវចេះខំថែជាតិឲ្យបានរុងរឿង កេរ្តិ៍ឈ្មោះជាតិ យើងបានថ្កុំថ្កើង លុះត្រាតែយើងចេះថែរក្សា។ ទោះបីខ្មែររស់នៅប្រទេសណា ចូរកុំភ្លេចថាខ្លួនកើតមកជាខ្មែរ កុំឲ្យបរទេស គេមកបង្វែរ ឲ្យខ្មែរនិងខ្មែរ បែកសាមគ្គីគ្នា ថ្វីបើគេហ៊ានចំណាយ ប្រាក់កាសចាយហូរហៀរយ៉ាងណា ចូរកុំភ្លេច កេរ្តិ៍ឈ្មោះខេមរា រុងរឿងថ្លៃថ្លា តាំងពីបុរាណ ព្រលឹងជាតិនៅគង់វង្សបានយូរ ទាល់តែយើង ស៊ូរួបរួមគ្នាគ្រប់ប្រាណ កសាងជាតិដោយក្តីក្លាហាន នោះជាតិយើងបានស្គាល់ក្តីរុងរឿង។

ខ្មែរស្រឡាញ់ខ្មែរចេះជួយខ្មែរនោះប្រទេសរបស់យើងអាចរីកចំរើនបាន

Tuesday, December 11, 2012

A Hunger for Tales of Life in the American Cul-de-Sac

MOSCOW — After 20 years of opining on weighty bilateral issues like NATO expansion and ballistic missile defense, the political analyst Nikolai V. Zlobin recently found himself trying to explain, for an uncomprehending Russian readership, the American phenomenon of the teenage baby sitter.
James Hill for The New York Times
Nikolai Zlobin, the political analyst and author, in central Moscow near the Kremlin.

Follow @nytimesworld for international breaking news and headlines.
Twitter List: Reporters and Editors
In Russia, children are raised by their grandmothers, or, if their grandmothers are not available, by women of the same generation in a similar state of unremitting vigilance against the hazards — like weather — that arise in everyday life. An average Russian mother would no sooner entrust her children’s upbringing to a local teenager than to a pack of wild dogs.
But of course much in everyday American life sounds bizarre to Russians, as Mr. Zlobin documents meticulously in his 400-page book, “America — What a Life!”
It seems strange, 20 years after the fall of the Iron Curtain, that ordinary Russians would still be hungry for details about how ordinary Americans eat and pay mortgages. But to Mr. Zlobin’s surprise, his book — published this year and marketed as a guide to Russians considering a move abroad — is already in its fifth print run, and his publisher has commissioned a second volume.
With the neutrality of a field anthropologist dispatched to suburbia, Mr. Zlobin scrutinizes the American practice of interrogating complete strangers about the details of their pregnancies; their weird habit of leaving their curtains open at night, when a Russian would immediately seal himself off from the prying eyes of his neighbors. Why Americans do not lie, for the most part. Why they cannot drink hard liquor. Why they love laws but disdain their leaders.
“The secret is that everyone wants to know what America is without its ideological blanket,” said Mr. Zlobin, who has lived in the United States on and off for 20 years and serves, at times, as an informal consultant to the Kremlin. “Originally I thought you had to watch the important issues, but it turns out what matters are the very basic ones.”
He is not the first Russian to engage in this exercise. In 1935, Ilya Ilf and Yevgeny Petrov, Soviet satirists, embarked on a road trip across the United States. Their book, “One-Story America,” described its residents’ earnestness (“Americans never say anything they do not mean”) their provinciality (“curiosity is almost absent”) and the ubiquity of advertising, which, they wrote, “followed us all over America, convincing us, begging us, persuading us, and demanding of us that we chew ‘Wrigley’s,’ the flavored, incomparable, first-class gum.”
That book, published less than two decades after the Bolshevik Revolution, was a touch subversive because it did not focus on the class struggle, then the Kremlin’s central talking point about the United States.
Mr. Zlobin is writing at a moment when state-controlled television casts the United States as a global bully, releasing waves of turbulence on the world and covertly undermining President Vladimir V. Putin. Mr. Zlobin does not make much effort to advance that thesis, instead suggesting, in his soft way, that Russian leaders would benefit from understanding what Americans are like.
“I often get appeals for help in Washington — ‘Get to know so and so,’ they tell me, naming some public figure, ‘We need to solve this problem,’ ” he writes. “It is difficult to explain that in the United States, in most cases, problems are not solved this way.”
Mr. Zlobin, who has lived in St. Louis, Chapel Hill, N.C., and Washington, finds his answers in middle-class neighborhoods that most Europeans never see. Readers have peppered him with questions about his chapter about life on a cul-de-sac. Most Russians grew up in dense housing blocks, where children ran wild in closed central courtyards. Cul-de-sac translates in Russian as tupik — a word that evokes vulnerability and danger, a dead end with no escape.

0 comments:

Post a Comment

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Lady Gaga, Salman Khan