Freedom of news in the world ,wanted to show the problem in the societies

ជនជាតិខ្មែរកើតនៅលើដីខ្មែរ ត្រូវចេះខំថែជាតិឲ្យបានរុងរឿង កេរ្តិ៍ឈ្មោះជាតិ យើងបានថ្កុំថ្កើង លុះត្រាតែយើងចេះថែរក្សា។ ទោះបីខ្មែររស់នៅប្រទេសណា ចូរកុំភ្លេចថាខ្លួនកើតមកជាខ្មែរ កុំឲ្យបរទេស គេមកបង្វែរ ឲ្យខ្មែរនិងខ្មែរ បែកសាមគ្គីគ្នា ថ្វីបើគេហ៊ានចំណាយ ប្រាក់កាសចាយហូរហៀរយ៉ាងណា ចូរកុំភ្លេច កេរ្តិ៍ឈ្មោះខេមរា រុងរឿងថ្លៃថ្លា តាំងពីបុរាណ ព្រលឹងជាតិនៅគង់វង្សបានយូរ ទាល់តែយើង ស៊ូរួបរួមគ្នាគ្រប់ប្រាណ កសាងជាតិដោយក្តីក្លាហាន នោះជាតិយើងបានស្គាល់ក្តីរុងរឿង។

ខ្មែរស្រឡាញ់ខ្មែរចេះជួយខ្មែរនោះប្រទេសរបស់យើងអាចរីកចំរើនបាន

Thursday, December 27, 2012

Battle for Syrian City Lays Both Sides’ Weaknesses Bare


Tyler Hicks/The New York Times
A rebel in Aleppo, which has highlighted the rebels’ inability to organize a coherent campaign and the government

 

ALEPPO, Syria — The sniper walked through the rubble near this city’s front lines. He was searching for another spot from where he might catch a Syrian soldier in his rifle scope’s cross hairs.


Speaking in French-accented English, he said he was not Syrian, but a roaming jihadist who had journeyed here to help the Sunni uprising against President Bashar al-Assad’s secular, Alawite rule.
“I am a Muslim,” he said. “When you see on TV many of your brothers and sisters being killed you have to go help them. This is an obligation in Islam.”
The presence of this foreign antigovernment fighter, who claimed to be from Paris and gave his name as Abu Abdullah, pointed to recurring questions of the battle for Syria’s largest city: How much longer will the fighting last, and what will its effects be?
Now in its sixth month, the battle for Aleppo has become the contest for Syria in a microcosm, exposing the weakness of both sides, while highlighting anew the perils and costs of the country’s bitter civil war.
It has underlined the rebels’ difficulties in organizing a coherent campaign; their paucity of infantry weapons heavier than machine guns; and some of their fighters’ participation in the same human rights abuses for which they condemn the government, including the summary killing of prisoners.
It has also left rebels vulnerable to allegations of corruption, including the theft of much needed food and other aid.
Simultaneously, the fighting has exposed the government’s seemingly fatal miscalculations. For all of its statements to the contrary, and no matter its effort to mass soldiers and firepower here, Mr. Assad’s government has mustered neither the popular support nor the military might to stop the rebels’ slow momentum, much less to defeat them.
These days rumors circulate of Mr. Assad’s dilemma — will he flee Damascus, Syria’s capital, or die behind the palace gate? — while it is rebels who speak with confidence.
“Now we are making very good progress,” said Col. Abdul Jabbar al-Okaidi, a former Syrian military officer who is now one of the senior rebel commanders in the Aleppo region. “Almost all of the military bases and regime forces in Aleppo have been surrounded.”
As winter descends, intensifying the humanitarian crisis for Aleppo’s civilians, the battle’s direction has decisively shifted.
The Syrian Army units here have been largely cut off from the capital. For weeks they have been yielding ground, contracting under the pressures of persistent rebel attacks from almost every direction and the related difficulties of resupply.
The military’s tactic of collective punishment — manifested through seemingly indiscriminate airstrikes and artillery barrages on residential neighborhoods — has earned it only anger and disgust.
One opposition activist noted the army’s practice of firing a few artillery rounds into neighborhoods, waiting five or ten minutes for civilians to gather to help the wounded, and then firing again — resembling NATO’s practice of repeat airstrikes in its campaign in 2011 to unseat Col. Muammar el-Qaddafi of Libya. “Sometimes we wait and don’t go out after the first shells, because we know other shells are coming,” said the activist, Mumtaz Mohammad. “There are a lot of victims who were killed because of this policy.”
Once able to roam freely in its armored columns, the army begins the winter confined mostly to the city’s south and west. It also retains tenuous control of the airport in the southeast, although rebels have pushed close to its fences and claim to have positioned many antiaircraft weapons there.
Syrian Air Force support, almost continuous in the city over the summer, has dwindled. The sound of Russian-made helicopters, once constant, is now unusual.
Passing attack jets often dispense bright strings of decoy flares — a sign that pilots fear the rebels’ portable, heat-seeking missiles, used to shoot down at least one aircraft late in the fall.
But these accumulating rebel successes have not come without setbacks, costs and questions about Syria’s future. The army, while weak, is still potent and difficult to dislodge where it has concentrated forces in Aleppo, just as it has done in most of Syria’s cities.

0 comments:

Post a Comment

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Lady Gaga, Salman Khan