Freedom of news in the world ,wanted to show the problem in the societies

ជនជាតិខ្មែរកើតនៅលើដីខ្មែរ ត្រូវចេះខំថែជាតិឲ្យបានរុងរឿង កេរ្តិ៍ឈ្មោះជាតិ យើងបានថ្កុំថ្កើង លុះត្រាតែយើងចេះថែរក្សា។ ទោះបីខ្មែររស់នៅប្រទេសណា ចូរកុំភ្លេចថាខ្លួនកើតមកជាខ្មែរ កុំឲ្យបរទេស គេមកបង្វែរ ឲ្យខ្មែរនិងខ្មែរ បែកសាមគ្គីគ្នា ថ្វីបើគេហ៊ានចំណាយ ប្រាក់កាសចាយហូរហៀរយ៉ាងណា ចូរកុំភ្លេច កេរ្តិ៍ឈ្មោះខេមរា រុងរឿងថ្លៃថ្លា តាំងពីបុរាណ ព្រលឹងជាតិនៅគង់វង្សបានយូរ ទាល់តែយើង ស៊ូរួបរួមគ្នាគ្រប់ប្រាណ កសាងជាតិដោយក្តីក្លាហាន នោះជាតិយើងបានស្គាល់ក្តីរុងរឿង។

ខ្មែរស្រឡាញ់ខ្មែរចេះជួយខ្មែរនោះប្រទេសរបស់យើងអាចរីកចំរើនបាន

Tuesday, December 18, 2012

Dictator’s daughter faces North Korean refugees’ son in close South Korean presidential race

Park Geun-hye (L) and Moon Jae In (R)
Tuesday, December 18,2012
Associated Press

SEOUL, South Korea — South Koreans bundled in thick mufflers and parkas braved frigid weather Wednesday to choose between the liberal son of North Korean refugees and the conservative daughter of a late dictator. For all their differences, the presidential candidates hold similar views on the need to engage with Pyongyang and other issues.
One big reason: Many voters are dissatisfied with current President Lee Myung-bak, including with his hardline stance on the country’s authoritarian rival to the north. Park Geun-hye, who belongs to Lee’s party, has had to tack to the center in her bid to become South Korea’s first woman president.
Earlier polls showed Park and liberal candidate Moon Jae-in in a dead heat in the race to lead Asia’s fourth-largest economy and an important U.S. security bulwark in the region.
“I skipped breakfast to vote. I’ve been waiting to vote for five years. I think it’s time to change the government,” said 37-year-old Kim Young-jin as he hurried to a polling station set up inside an apartment complex. Kim, who voted for Moon, said he was excited to be participating in what he called a historic moment in South Korean history.

There’s deepening worry about the economy and disgust over the alleged involvement of aides close to Lee in corruption scandals.
Many voters blame Lee’s hardline views for encouraging North Korea to conduct nuclear and missile tests — including Pyongyang’s rocket launch last week. Some also say the chill in North-South relations led to two attacks blamed on Pyongyang that killed 50 South Koreans in 2010.
At one polling station in Seoul, young and old voters alike stood in line, despite a bitter cold snap. Wednesday is a national holiday in South Korea. Electric stoves inside the polling station warmed the line of voters that stretched longer as the sun rose. Polls opened at 6 a.m. local time. Some voters blew on their freezing hands as they hurried into the polling station.
More than 13,000 polling stations have been set up across the country, according to South Korea’s election watchdog.
The effort to create distance with Lee has been more difficult for Park, whose popularity rests on a staunchly conservative, anti-North Korea base.
Both candidates propose pulling back from Lee’s insistence that engagement with North Korea be linked to so-far-nonexistent nuclear disarmament progress by Pyongyang. Park, however, insists on more conditions than Moon, who wants to restore large-scale government aid.
Moon is a former chief of staff to Lee’s predecessor, late President Roh Moo-hyun, who championed the so-called “sunshine policy” of no-strings-attached aid for Pyongyang.
Moon wants an early summit with North Korean leader Kim Jong Un. Park has also held out the possibility of such a meeting, but only if it’s “an honest dialogue on issues of mutual concern.”
Whoever wins the presidential Blue House will set the initial tone for new North Korea policy not just in Seoul but in Washington, Beijing and Tokyo. All those governments have recently undergone an election, a change of leadership or both, and they have been waiting for a new South Korean leader before making any big decisions on North Korea policy.
A Moon election could lead to friction with Washington if new engagement with Pyongyang comes without any of the reciprocal nuclear disarmament progress that Washington demands from the North.
Moon and Park also agree on the need to fight widespread government corruption, strengthen social welfare, help small companies, close growing gaps between rich and poor, ease heavy household debt and rein in big corporations that have grown so powerful they threaten to eclipse national laws. They differ mainly in how far they want to go.
Moon wants to drastically expand welfare, while Park seeks more cautious improvement in the system, out of concern that expanding too much could hurt the economy, according to Chung Jin-young, a political scientist at Kyung Hee University in South Korea.
Both candidates also have promised to strengthen the traditional alliance with the United States while boosting economic ties with booming China.
Park is aiming to make history as the first female leader in South Korea — and modern Northeast Asia. But she also works under the shadow of her father, Park Chung-hee, who imposed his will on South Korea as dictator for 18 years until his intelligence chief killed him during a drinking party in 1979.
Park’s father is both an asset and a soft spot. Many older South Koreans revere his strict economic policies and tough line against North Korea. But he’s also loathed for his odious treatment of opponents, including claims of torture and snap executions.
“Nostalgia for Park Chung-hee still runs deep in our society, particularly in the older generation,” Chung said.
A Park win would mean that South Korean voters believe she would evoke her father’s strong charisma as president and settle the country’s economic and security woes, Chung said.
Moon, on the other hand, was a young opponent of Park Chung-hee. Before working for Roh, whom Lee replaced in 2008, Moon was a human rights lawyer. He also spent time in jail for challenging the government of Park.
Moon’s parents lived in the North Korean port city of Hungnam before fleeing to South Korea aboard a U.S. military ship in December 1950, six months after the Korean War broke out. They were among an estimated 100,000 North Korean refugees transported by the United States from Hungnam to South Korea in daring evacuation operations that month.
Moon’s parents lived in an interim shelter on South Korea’s southeastern Geoje Island and later moved to a nearby village where Moon was born in 1953. Moon’s father, a former agriculture official at Hungnam city hall, did manual labor at the camp while his mother peddled eggs.
A Moon win would be a clear judgment against the Lee government, said Hahm Sung Deuk, a political scientist at Korea University in Seoul. Moon’s appeal is that he “appears to be nice, honest and clean.”
With South Korea’s economy facing a 2 to 3 percent annual growth rate for this year and the next, the presidential candidates have focused on welfare and equality and fairness issues. Neither, however, has matched Lee’s campaign promise to boost South Korea’s economy by an ambitious 7 percent growth annually, apparently aware of the global economic challenges that beset the country’s export-driven economy.
Economic worries may be the focus of many voters, but North Korea has forced itself as an issue in the closing days of campaigning with its rocket launch last week, which the United States and others call a cover for a banned test of technology that could power a missile to the U.S. mainland. North Korea says it sought only to put a peaceful satellite into orbit.
The launch won’t be a major election influence, but it will consolidate conservative votes in favor of Park, said Hahm. He said the launch will remind South Korean voters that “the North Koreans are unpredictable and belligerent.”
The rocket launch could also make it harder to quickly mend relations with North Korea, especially if Park wins.
“She has a firm stance on national security, but she has few ideas on how to establish a peace regime and lacks the determination to do so,” said Cheong Seong-chang, a North Korea analyst at the private Sejong Institute in South Korea. “If Park becomes president, South-North relations would get better, but a big improvement in ties would be difficult.”
___
AP writers Sam Kim and Youkyung Lee contributed to this story.

0 comments:

Post a Comment

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Lady Gaga, Salman Khan