Freedom of news in the world ,wanted to show the problem in the societies

ជនជាតិខ្មែរកើតនៅលើដីខ្មែរ ត្រូវចេះខំថែជាតិឲ្យបានរុងរឿង កេរ្តិ៍ឈ្មោះជាតិ យើងបានថ្កុំថ្កើង លុះត្រាតែយើងចេះថែរក្សា។ ទោះបីខ្មែររស់នៅប្រទេសណា ចូរកុំភ្លេចថាខ្លួនកើតមកជាខ្មែរ កុំឲ្យបរទេស គេមកបង្វែរ ឲ្យខ្មែរនិងខ្មែរ បែកសាមគ្គីគ្នា ថ្វីបើគេហ៊ានចំណាយ ប្រាក់កាសចាយហូរហៀរយ៉ាងណា ចូរកុំភ្លេច កេរ្តិ៍ឈ្មោះខេមរា រុងរឿងថ្លៃថ្លា តាំងពីបុរាណ ព្រលឹងជាតិនៅគង់វង្សបានយូរ ទាល់តែយើង ស៊ូរួបរួមគ្នាគ្រប់ប្រាណ កសាងជាតិដោយក្តីក្លាហាន នោះជាតិយើងបានស្គាល់ក្តីរុងរឿង។

ខ្មែរស្រឡាញ់ខ្មែរចេះជួយខ្មែរនោះប្រទេសរបស់យើងអាចរីកចំរើនបាន

Sunday, December 16, 2012

Did paranoid, gun-crazed mother trigger son's school killing spree? Friends say she believed world was on edge of collapse


  • Nancy Lanza portrayed as 'survivalist' who stockpiled food, water and guns
  • She was shot four times in the head, possibly as she slept, by her son
  • Collection of guns included handguns, assault rifle and two hunting rifles
  • Son Adam was reclusive, spending most of his time in adjoining bedrooms
  • Fiercely protective mother insisted he was never left on his own
  • Fellow school pupils described him as very bright, a genius, but painfully shy
  • Moved to Sandy Hook in around 1998 but Mrs Lanza and husband divorced

Gun lover: Nancy Lanza had reportedly become 'obsessed' with guns and taught Adam how to shoot
Gun lover: Nancy Lanza had reportedly become 'obsessed' with guns and taught Adam how to shoot
The mother of the loner who massacred 26 pupils and staff at a US primary school may have played a major part in his catastrophic mental breakdown, it emerged last night.
Friends and family portrayed Adam Lanza’s mother Nancy as a paranoid ‘survivalist’ who believed the world was on the verge of violent, economic collapse.
She is reported to have been struggling to hold herself together and had been stockpiling food, water and guns in the large home she shared with her 20-year-old son in Connecticut.
Mrs Lanza, 52, was a ‘prepper’ – so called because they are preparing for a breakdown in civilised society – who apparently became obsessed with guns and taught Adam and his older brother, Ryan, how to shoot, even taking them to local ranges.
That backfired horrifically on Friday when Adam Lanza began his killing spree by shooting his mother dead in bed.
He fired four bullets into her head – possibly as she slept – then took three of her guns to Sandy Hook elementary school in Newtown, Connecticut, where he killed 20 children and six staff.
Lanza’s aunt Marsha said Nancy was ‘self reliant’ and that they talked a lot about how she was preparing for the economic meltdown.
She said her former sister-in-law was meticulous about never leaving guns out, but made no secret of having an imposing firearm collection.
 

It included not only the two handguns and semi-automatic assault rifle used in the killings but also two traditional hunting rifles.
She would boast about them in a local bar and also showed them off to her landscape gardener.
‘She told me she liked the single-mindedness of shooting,’ said Dan Holmes, who looked after the large garden around her rambling home. He also recalled how Mrs Lanza would go target shooting with her boys ‘pretty often’.
Mother: Fifty-two-year-old Nancy Lanza, pictured, was 'obsessed with guns' and preparing for the collapse of the world economy
Mother: Fifty-two-year-old Nancy Lanza, pictured, was preparing for the collapse of the world economy by stockpiling food, water and guns in the large home she shared with her son
Mr Holmes revealed how Mrs Lanza – who divorced Adam’s father Peter, a wealthy  senior executive at a financial services company, in 2008 – never liked people to see inside her house.
‘I would ring the bell on the front door and she would come out the side and meet me,’ he said. ‘It was a little weird. It’s stranger now thinking back on what happened.’
As for her son, he was described yesterday as a ‘ghost’ – an autistic genius, according to former school fellows, but also a ‘deeply disturbed’ young man who was so withdrawn that even many of his closest relatives hadn’t set eyes on him for years.
It emerged last night that police are trying to repair a computer hard drive which was found shattered on the floor in the killer’s bedroom but which they believe may hold vital clues to his motives.
Friends who regularly played Mrs Lanza at a dice game said they too never managed to see the inside of her home.
Disturbed: Adam Lanza (circled) at a school technology group. Fellow pupils called him a 'ghost'
Disturbed: Adam Lanza (circled) at a school technology group. Fellow pupils called him a 'ghost'
Baby-faced: Adam Lanza pictured during his secondary school days. His mother taught him how to shoot
Baby-faced: Adam Lanza pictured during his secondary school days. His mother taught him how to shoot
During 15 years of playing together at alternating homes, Mrs Lanza’s turn to host the game was always skipped, said Rhonda Collens.
Fellow players and her neighbours described her as generous but reserved, a ‘nice lady’ who loved to make small talk about their gardens.
But others noted that beneath the mellow exterior, she was highly-strung and appeared to be ‘holding herself together’.
Like Mr Holmes, they never met Adam, a reclusive youth who had few if any friends and spent most of his time in two adjoining bedrooms in the family home.
There he would spend hours on his computer, much of the time devoted to playing violent games.
Neighbours said Mrs Lanza, who grew up on a New Hampshire farm, recently took time off from a job in finance to spend more time with her troubled younger son.
Despite initial reports that she was a kindergarten teacher at the school her son attacked, she had no connection with it and was described by a neighbour as ‘just a stay-at-home mom’.
Nancy Lanza's home in Newtown, Connecticut, was raided after 2 pm on Friday and she was found shot dead from an apparent gunshot wound to the face
Nancy Lanza's home in Newtown, Connecticut, was raided after 2 pm on Friday and she was found shot dead from an apparent gunshot wound to the face
While her older son Ryan, 24, had a successful career in a New York finance house, there is no evidence that the 20-year-old killer ever had a job. And despite his addiction to the computer, he kept away from social networks and had neither a Facebook page or a Twitter account.
Ryan Kraft, who babysat for Mrs Lanza when Adam was ten, said the boy was prone to serious temper tantrums. The fiercely protective Mrs Lanza insisted the babysitter never left Adam on his own for a moment, even to go to the lavatory.
But he remembered her as an ‘engaged’ mother who did her best to arrange playdates for her sons.
Marsha Lanza, the killer’s aunt, described him as a ‘nice, quiet’ and ‘very, very bright’ boy who had issues with learning.
That verdict tallies with the accounts of fellow school pupils who said he was very bright, particularly at maths, but painfully shy.
Catherine Urso said her son, who was at school with him, described him as ‘very thin, very remote and one of the goths’.
Killer: Adam Lanza, 20, shot his teacher mother before driving to her elementary school and shooting 26 people including 20 children
Killer: Adam Lanza, 20, shot his teacher mother before driving to her elementary school and shooting 26 people including 20 children
Kate Leen, who was at school with him in their early teens, added: ‘You would say ‘‘hi’’ and he would say ‘‘hi’’ back but he didn’t give you a lot to work with. He wasn’t exactly welcoming.’
Alex Israel, who was in his class at Newtown High School, said she was convinced he was a ‘genius’, adding: ‘He was always different – keeping to himself, fidgeting and very quiet. His parents – particularly his mother – reportedly drove him hard to succeed.’
Others recalled that he carried a black briefcase when everyone else had backpacks, joined a technology club, cementing his reputation as one of the school nerds, and declined to be photographed for the school yearbook.
His school years came to an abrupt end when his mother had a dispute with local education officials and ended up having her son home-schooled.
The Lanzas moved to Sandy Hook in around 1998 but Mrs Lanza and her husband divorced ten years later amid rumours that their difficult younger son had put a heavy strain on their marriage.
She had no real need to work again after reportedly extracting $200,000 a year in support from her husband.
W5Traumatized students were seen being led out of the school crying and holding hands.
Traumatized students were seen being led out of the school crying and holding hands

The families of victims grieve near Sandy Hook Elementary School, where teacher Nancy Lanza's son Adam, 20, opened fire and killed 20 children and six adults
Disbelief: The families of victims grieve near Sandy Hook Elementary School
It appears she was not only estranged from her ex-spouse but also possibly from her older son. Before he was questioned by police over his brother’s crime, Ryan Lanza claimed he had not seen Adam since 2010.
Mrs Lanza’s brother, a former police officer named James Champion, said he hadn’t seen his younger nephew in eight years.
Police say a member of Adam’s family – probably his brother – has told them he suffered from Asperger’s Syndrome, a form of autism.
Experts have insisted the condition, while prompting the sufferer to withdraw into his own world, would not be responsible on its own for making him go on a homicidal spree.
That said, the experts note that if he had mental problems, these, combined with years of social isolation, inadequacy and the easy availability of an arsenal of firearms, could have been a recipe for disaster.
Arms in the US

k

0 comments:

Post a Comment

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Lady Gaga, Salman Khan