Freedom of news in the world ,wanted to show the problem in the societies

ជនជាតិខ្មែរកើតនៅលើដីខ្មែរ ត្រូវចេះខំថែជាតិឲ្យបានរុងរឿង កេរ្តិ៍ឈ្មោះជាតិ យើងបានថ្កុំថ្កើង លុះត្រាតែយើងចេះថែរក្សា។ ទោះបីខ្មែររស់នៅប្រទេសណា ចូរកុំភ្លេចថាខ្លួនកើតមកជាខ្មែរ កុំឲ្យបរទេស គេមកបង្វែរ ឲ្យខ្មែរនិងខ្មែរ បែកសាមគ្គីគ្នា ថ្វីបើគេហ៊ានចំណាយ ប្រាក់កាសចាយហូរហៀរយ៉ាងណា ចូរកុំភ្លេច កេរ្តិ៍ឈ្មោះខេមរា រុងរឿងថ្លៃថ្លា តាំងពីបុរាណ ព្រលឹងជាតិនៅគង់វង្សបានយូរ ទាល់តែយើង ស៊ូរួបរួមគ្នាគ្រប់ប្រាណ កសាងជាតិដោយក្តីក្លាហាន នោះជាតិយើងបានស្គាល់ក្តីរុងរឿង។

ខ្មែរស្រឡាញ់ខ្មែរចេះជួយខ្មែរនោះប្រទេសរបស់យើងអាចរីកចំរើនបាន

Thursday, December 6, 2012

More Morsi Aides Resign as Egypt Deploys Tanks in Cairo

 

 CAIRO — Resignations rocked the government of President Mohamed Morsi on Thursday as tanks from the special presidential guard took up positions around his palace and the state television headquarters after a night of street fighting between his Islamist supporters and their secular opponents that left at least 6 dead and 450 wounded.
The director of state broadcasting resigned Thursday, as did Rafik Habib, a Christian who was the vice president of the Muslim Brotherhood’s Freedom and Justice Party and the party’s favorite example of its commitment to tolerance and pluralism. Their departures followed an announcement by Zaghoul el-Balshi, the new general secretary of the commission overseeing a planned constitutional referendum, that he was quitting. “I will not participate in a referendum that spilled Egyptian blood,” he said in a television interview during the clashes late Wednesday night.
With the resignations on Thursday, nine Morsi administration officials have quit in protest in recent days.
Late in a day of tension and uncertainty, Mr. Morsi gave a nationally televised speech in which he refused to back down on plans to hold a public referendum on Dec. 15 to vote on a draft constitution approved by his Islamist allies over the objections of his secular opposition and the Coptic Christian Church.
The top scholar of Al Azhar, the center of Sunni Muslim learning that is considered Egypt’s chief moral authority, urged both sides to pull back from violence and seek “rational dialogue.”
About 1 p.m. Thursday, hundreds of his supporters who had camped outside his palace to defend it — many waking up with bandaged heads from wounds sustained from volleys of rocks and the blows of makeshift clubs the previous night — abruptly began to pull out of their encampment in unison, a development that suggested that their organizers in the Muslim Brotherhood had ordered a withdrawal. It took place just moments after several Brotherhood members camped there had vowed to stay put until the referendum, set for Dec. 15.
The Egyptian military, which seized power from Hosni Mubarak in February 2011, saying it was stepping in to protect the legitimate demands of the public, stayed silent after a statement Wednesday that it would not intervene in a dispute between political factions. The presidential guard that deployed Thursday is a separate unit that reports directly to the president.
Wednesday night’s battle was the worst clash between political factions here since the days of President Gamal Abdel Nasser’s military coup six decades ago, and Egyptians across the political spectrum responded with shock and dismay.
Abdel Moneim Aboul Fotouh, a popular former leader of the Muslim Brotherhood who ran for president as a liberal Islamist and has stayed on the sidelines of the escalating conflict between Mr. Morsi and his secular opponents, slammed the president and the Brotherhood for calling on their civilian supporters to defend the palace with force rather than relying the institutions of law enforcement.
“The palace is not a private property to the Muslim Brotherhood or Dr. Morsi; it belongs to us, all Egyptians,” Mr. Aboul Fotouh said in a televised news conference. He was flanked by a Morsi adviser who had just resigned and by a well-known revolutionary poet who is the son of Sheik Yusuf al-Qaradawi, perhaps the most influential religious scholar in the Sunni Muslim world and a spiritual guru to the Muslim Brotherhood.
Wednesday night’s clashes followed two weeks of sporadic violence around the country that erupted after Mr. Morsi, a former leader of the Muslim Brotherhood movement, seized temporary powers beyond the review of any court, removing the last check on his authority until ratification of the new constitution.
Mr. Morsi has said he needed the expanded powers to block a conspiracy by corrupt businessmen, Mubarak-appointed judges and opposition leaders to thwart Egypt’s transition to a constitutional democracy. Some opponents, Mr. Morsi’s advisers say, would sacrifice democracy to stop the Islamists from winning elections.
Mr. Morsi’s secular critics have accused Mr. Morsi and the Islamists of seeking to establish a new dictatorship, in part by ramming through a rushed constitution that they say could ultimately give new power over society to Muslim scholars and Islamists groups. And each side’s actions have confirmed the other’s fears.

0 comments:

Post a Comment

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Lady Gaga, Salman Khan