Freedom of news in the world ,wanted to show the problem in the societies

ជនជាតិខ្មែរកើតនៅលើដីខ្មែរ ត្រូវចេះខំថែជាតិឲ្យបានរុងរឿង កេរ្តិ៍ឈ្មោះជាតិ យើងបានថ្កុំថ្កើង លុះត្រាតែយើងចេះថែរក្សា។ ទោះបីខ្មែររស់នៅប្រទេសណា ចូរកុំភ្លេចថាខ្លួនកើតមកជាខ្មែរ កុំឲ្យបរទេស គេមកបង្វែរ ឲ្យខ្មែរនិងខ្មែរ បែកសាមគ្គីគ្នា ថ្វីបើគេហ៊ានចំណាយ ប្រាក់កាសចាយហូរហៀរយ៉ាងណា ចូរកុំភ្លេច កេរ្តិ៍ឈ្មោះខេមរា រុងរឿងថ្លៃថ្លា តាំងពីបុរាណ ព្រលឹងជាតិនៅគង់វង្សបានយូរ ទាល់តែយើង ស៊ូរួបរួមគ្នាគ្រប់ប្រាណ កសាងជាតិដោយក្តីក្លាហាន នោះជាតិយើងបានស្គាល់ក្តីរុងរឿង។

ខ្មែរស្រឡាញ់ខ្មែរចេះជួយខ្មែរនោះប្រទេសរបស់យើងអាចរីកចំរើនបាន

Wednesday, January 9, 2013

$1 trillion coin is nuts but not $25 billion - Opinion


Minting a $1 trillion platinum coin if Congress refuses to raise the debt ceiling sounds crazy. But it might actually work if done in smaller denominations, argues fiscal policy expert Donald Marron.
WASHINGTON (CNNMoney)

Policy wonks are debating whether a $1 trillion platinum coin would be a clever or insane way for President Obama to play hardball with Republicans in the upcoming debt limit battle.

Here's what you should know about this crazy-sounding idea:
1. A legal loophole gives the Treasury Secretary apparently unlimited authority to mint platinum coins.
Treasury is forbidden from printing money to cover government deficits. Treasury must issue debt, while the Federal Reserve independently controls our nation's monetary printing press.
That is exactly as it should be. But there is an arcane exception for platinum coins. To serve coin collectors, Treasury can issue platinum coins of any denomination. That creates an intriguing loophole: Treasury could bypass the collector market and mint a $1 trillion platinum coin. By depositing it at the Federal Reserve, Treasury could keep paying bills after we've fully exhausted our borrowing limit.
2. Most observers think this is a terrible idea, but the legal arguments against it are weak at best.
I'm no lawyer, but the legal arguments seem wholly unconvincing. The language of the statute is clear, and in any case, the executive branch gets away with expansive actions in extreme times. During the financial crisis, for example, Treasury aggressively interpreted its authorities in order to bail out GM and Chrysler and to backstop money market funds. If default became a real possibility, the same expansiveness could easily justify a platinum coin.
3. The economic arguments against the coin are stronger but manageable.
There's a good reason that Treasury is forbidden from printing money to pay our debts: inflation. Many economies have been ruined when profligate governments turned to printing money. But minting the platinum coin needn't mean monetizing our debt. The Federal Reserve has ample ability to offset any inflationary impact by selling some of the trillions in Treasury securities it already owns. As long as the Fed does its job, inflation would not be a risk.
4. The best arguments against the platinum coin involve image and politics.
Minting a $1 trillion coin sounds like the plot of a Simpsons episode or an Austin Powers sequel. It lacks dignity. And despite modern cynicism, that means something.
It would also be premature. Obama and the Republican and Democratic members of Congress have roughly two months to strike a debt limit deal. There is no reason to short-circuit that process, as painful as it may be, with preemptive currency minting as the now-famous #MintTheCoin petition to the White House suggests.
5. Nonetheless the platinum coin strategy might be better than the alternatives if we reach the brink of default.
Analysts have considered a range of other options for avoiding default, including prioritizing payments, asserting the debt limit is unconstitutional, and temporarily selling the gold in Fort Knox. All raise severe practical, legal, and image problems.
In this ugly group, the platinum coin looks relatively shiny. In particular, it would be much less provocative than Obama asserting that the debt limit is unconstitutional. That nuclear option would create a political crisis, while a platinum coin could be a constructive bargaining chip.
6. If necessary, Treasury should mint smaller platinum coins, not a $1 trillion one.
A $1 trillion coin is eye-catching and ridiculous. That's why it's filled the punditry void left by the fiscal cliff. But a single coin makes no policy sense. No federal transactions occur in $1 trillion increments.
Among the largest transactions are Treasury bond auctions, which today raise about $25 billion at a time. If necessary, Treasury could issue individual $25 billion coins, each in lieu of a needed bond auction. Still ridiculous, to be sure, but less so as it would calibrate coin issuance to immediate financing needs.
Steve Randy Waldman suggests as even more granular approach: issuing coins denominated in millions not billions. Such "small" denominations would be even less ridiculous and could potentially be used in transactions with private firms, not just Fed deposits.
Of course, the best path would be a bipartisan agreement to increase the debt limit, address scheduled spending cuts, and strengthen our fiscal future, all settled before the precipice.
If we reach the brink, however, minting million- or billion-dollar platinum coins would be better than default.
Donald Marron is director of the Urban-Brookings Tax Policy Center and a former acting director of the Congressional Budget Office. A version of this commentary first appeared on the center's TaxVox blog. To top of page

0 comments:

Post a Comment

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Lady Gaga, Salman Khan