Freedom of news in the world ,wanted to show the problem in the societies

ជនជាតិខ្មែរកើតនៅលើដីខ្មែរ ត្រូវចេះខំថែជាតិឲ្យបានរុងរឿង កេរ្តិ៍ឈ្មោះជាតិ យើងបានថ្កុំថ្កើង លុះត្រាតែយើងចេះថែរក្សា។ ទោះបីខ្មែររស់នៅប្រទេសណា ចូរកុំភ្លេចថាខ្លួនកើតមកជាខ្មែរ កុំឲ្យបរទេស គេមកបង្វែរ ឲ្យខ្មែរនិងខ្មែរ បែកសាមគ្គីគ្នា ថ្វីបើគេហ៊ានចំណាយ ប្រាក់កាសចាយហូរហៀរយ៉ាងណា ចូរកុំភ្លេច កេរ្តិ៍ឈ្មោះខេមរា រុងរឿងថ្លៃថ្លា តាំងពីបុរាណ ព្រលឹងជាតិនៅគង់វង្សបានយូរ ទាល់តែយើង ស៊ូរួបរួមគ្នាគ្រប់ប្រាណ កសាងជាតិដោយក្តីក្លាហាន នោះជាតិយើងបានស្គាល់ក្តីរុងរឿង។

ខ្មែរស្រឡាញ់ខ្មែរចេះជួយខ្មែរនោះប្រទេសរបស់យើងអាចរីកចំរើនបាន

Monday, January 7, 2013

“History should be told the way it had happened, not twisted and turned.”


Six wooden border marker stakes illegally planted on Khmer farmers' land in Svay Rieng Province, Cambodia - [image reproduced]
Reference: Vietnam was not the invader, but the saviour of Cambodians


Dear readers,
Thank you for having taken the time to comment on an article by an unnamed author and for your lively, thought-provoking views and insights which I feel offer robust and credible rebuttals to most of the main points raised in that piece. Personally, having responded to the same unnamed critic once or twice already recently and without having received any satisfactory or straightforward response from him / her, and judging by the specious tone of the arguments put forward therein, I sense that it would be childish and unproductive to engage in further dialogue to this end. In any debate or discussion conducted in the spirit of truthfulness and mutual respect, as well as in the tradition of scientific inquiry, all parties to such discourse are bound by some common rules of engagement, and more importantly share the same or similar lines of logic. 
This is why most distinguished academics and scholars, scientists in all fields are said to be highly humble souls who abide by ‘truth’ as and when revealed to them through thorough scientific investigations or methods, and not ‘truth’ determined by partisan political correctness, nor the protagonists’ hidden agendas. Where an error in view point or belief is pointed out, and the correction is provided in a clear, logical and civil manner, the erring party is expected to gracefully accept his/ her shortcomings, offer gracious apologies and move on. It is a cliché, but truth is truth, and all that propaganda and skewed logic can do is to distort its perception by those who are not sufficiently equipped either intellectually or cognitively to see through the charade. Thus, among all the disadvantages suffered by Cambodia in her struggle for freedom and dignity, the most decisive disadvantage of all has to be the dearth of an educated class to guide and illuminate her and ensure she is adequately fortified with the right kind of world view and spirit required to resist and neutralise the cunning and rapacious designs of her predators. 
There are plenty of much smaller states and principalities around the world that are thriving on much more restricted utilisable resources and natural abundance than Cambodia is blessed with. And yet their greatest strength has undoubtedly been the cultivated intelligence and far sighted forward thinking of their intelligentsia who directly sustain their vitality, unity and national health in all respects. Whereas a nation is deprived of this leadership factor, and through it the memory of its [distinguished] past i.e. its history, that nation can be said to be susceptible to external foreign influences that as we all know can often be irresistibly pernicious in character and effect! A person already addicted to any known vice may be fully conscious of its symptoms and unhealthy consequences, but removing oneself out of that state of addiction may prove a real challenge!
Returning to the topic under discussion, I think your [readers’] comments have already [or should have!] put the points raised by the unnamed author to bed - or so I hope, but I doubt it somehow! Like bamboo thickets, one can slash and clear parts of the grove here and there, but just beware the more you slash and clear the more they regenerate and grow back all over the place! But, at least we should spare bamboo plants the world over the insult by carefully separating the plants that nourish humanity and animals [any one for pandas?] from a species of invaders and rapacious predators that also happen not to share the importance we attach to good neighbourliness and moral values. Just take a look at the contradiction in the two quoted passages below – both appear in the same extract - noting their twisting arrogant undertones. School of Vice 

“The truth is Vietnam is not encroaching upon Cambodia, it is not trying to subjugate Cambodia, and it is not plotting to turn Cambodia into Vietnam or Cambodians in [to] Vietnamese.”

 ..........................................................

“Hun Sen made it clear; he would continue to rule Cambodia into his 90s, after him, members of the CPP will rule Cambodia. Vietnam will make certain that is as true as the rising and setting of the sun.”


.......................

“History should be told the way it had happened, not twisted and turned.”

I am not sure if the writer is a Vietnamese or a Khmer with Vietnamese head (kbal yuon, kluon Khmer), but he got history very wrong. He said Khmer Rouge attacked Vietnam unprovoked. The fact of the matter was that Viet soldiers encroached on Khmer border everyday like they are doing now and the KR soldiers tried to stop them, that's why the Viet launched a full scale war and invaded Cambodia.
The writer also said that Vietnam's invasion was "the most profound and true humanitarian act". The writer forgot that Vietnam was the one who created the KR, helped KR came to power in 1975 and then aided and abetted the KR in the killing of millions of Khmer life through Viet tricks. Vietnam did not come to save Khmer life, but invaded to annex more Khmer lands and kill more Khmer life like the K5 Plan. In fact, there are many claims and statistics pointing out that many more Khmers died or were killed after the Viet invasion in 1979.
The writer also accused overseas Khmers for inventing the story of Viet encroachments. No one will believe this claim because people can see with their own eyes that Vietnam are encroaching Khmer territory everyday and that Khmer farmers living along the border are crying everyday because Vietnamese soldiers had encroached on their lands. Does this writer think that these poor and unarmed Khmer farmers are the invaders of Vietnamese territory?
Regarding Champa and Kampuchea Krom, well, it is history but don't claim that they were Viet territory and the Chams and the Khmer Krom were invaders, right?
I believe that Cambodia and Vietnam should be friends, but do you think that friends won't invade or encroach on each other's land, right? I believe that we Khmers can't take back Kampuchea Krom, but we must never allow Vietnam to continue to encroach or chip away our territory on a daily basis. If you think that I have made up the story of Viet encroachments, then you just ask the farmers living along the border and they can tell you that they lost their land every day.
History should be told the way it had happened, not twisted and turned.
8:40 AM
.............

“If Vietnam is not encroaching upon Cambodian territory, why is it necessary for Vietnam to conclude new treaties with their puppet regime in Phnom Penh, the treaties King Father Norodom Sihanouk refused to sign?”

By Pissed-Off
The arguments presented by the unknown author in the form of a response to Khmerization is that, if I understand it correctly, a stronger nation takes all it wants from a weaker nation and can do whatever it wants to its neighbours even in our present civilized time where territorial disputes between countries are supposed to be bound by international laws.
Well then, if we are to follow this line of arguments, we can say that the issue of all the islands claimed by China in the South China Sea belong to China, period. For that reason when China decides to take the islands militarily, I hope Vietnam will not cry foul and try to get the US and other countries involved in the dispute.
Why would the concept of going to the ICJ work only when Vietnam is facing off with China and not when Cambodia is facing off with Vietnam?
If Vietnam is not encroaching upon Cambodian territory, why is it necessary for Vietnam to conclude new treaties with their puppet regime in Phnom Penh, the treaties King Father Norodom Sihanouk refused to sign?
The same author wrote and I quote, "It is the most profound and true humanitarian act that the people of one country could do for the people of another. From that historical context, it is not hard to understand why the CPP is the current ruling government of Cambodia."
Did the CPP not lose the UN-sponsored election and made its way back into power by a threat and the use of military forces? Weren’t the subsequent elections won through unfair means if we use the international standards to measure their outcomes?
Last, will the author be true to himself and believe that if the CPP loses this coming election, it will give up power and Vietnam will not interfere in Cambodian politics, as it usually does, to put Hun Sen back in power so the puppet can continue to serve the master?
I don't think the author is naive enough not to see that the old way of subjugating a nation will not work in our modern world, and that the current Vietnamese strategy is nothing but a new way of controlling Cambodia as a subservient state.
Just look at the demarcation of the Vietnamese-Cambodian border and one can see clearly the servant-master relationship in full action! There is no way such a perfect harmony on border demarcation can exist between two sovereign states considering the historical problems of frontiers that Vietnam and Cambodia have had since the departure of the French.
As I have always said Vietnam was simply lucky that due to the stupidity of the Khmer Rouge she could conceal very well her invasion to subjugate Cambodia as the invasion to save her. If the true intention were simply for humanitarian purpose, Vietnam would have asked for all the help from the international community right after her victory and allowed Cambodia to be administered by the UN rather than continuing to stay for so many more years. The fact that Vietnam whose military power had been much superior to that of the Khmer Rouge allowed the Khmer Rouge to go as deep as they did in the Vietnamese territory with simple weapons such as AK 47 and B40 to slaughter their citizens showed the cunningness and the prepared strategy of the Vietnamese to gain international support when they retaliated.
-Pissed Off
...................
Anonymous said...
សំដីជនពាលធ្លាប់ធ្វើកញ្ជះគេ វានៅតែមាយាទថោកទាប និយាយចេញមកមិនដឹងអ្វីជាត្រូវ អ្វីជាខុសឡើយ មិនស្គាល់ប្រវត្តិសាស្រ្តខ្លួនឯងផង ថាអ្នកណាជាសត្រូវ អ្នកណាជាមិត្ត
ព្រោះវាជាបណ្ឌិតពាលទាំងពួជ វាធ្លាប់តែប្រឹងប្រែងរកស៊ីចិញ្ចឹមជីវិត មិនស្គាល់អ្វីពីសង្គមរស់នៅ មិនស្គាល់ពីប្រវត្តិសាស្រ្ត។ តើអាយួនវាមានផែនការយកទឹកដីខ្មែរពីពេលណា វាបានសាកល្បងឈ្លានពានខ្មែរប៉ុន្មានដងហើយ វាបានបញ្ជុកបនស៊ីអ្នកដឹកនាំខ្មែរគ្រប់កាលះទេសះ
គ្រប់បែបយ៉ាង អុសទាញស្តេច មន្ត្រី អ្នករដ្ឋការ អោយលុះខ្លួនយកឧត្តមគតិទៅបំរើមនោគមវា
វាឈ្លានពានខ្មែរបានហើយដោយខ្លាចពិភពលោក វាយកពពួកអាឆ្កែចចកទាំងបីមកបំពាក់បំប៉នអំណាចអោយដើម្បីផលប្រយោជន៏យួន ហតុអ្វីបានជាពពួកអាឆ្កែចចកទាំងអស់នេះទាំងកូនទាំងចៅស្រែថាគ្មានយួនឈ្លានពានកម្ពុជា បែរជាថាយួនចូលមកជួយខ្មែរទៅវិញ
អាយួនស្រកីដូងវាធ្លាប់ជួយពពួកអាខ្មែរក្រហម ក្នុងពពួកអាខ្មែរក្រហម វាមានអាបីនាក់នៅ
ក្នុងហ្នឹងដែរ ដូច្នេះរឿងដដែល ដដែលគ្រាន់តែកំចាត់ដេញអាណាដែលមិនស្តាប់ចៅហ្វាយនាយតែប៉ុណ្ណោះ
បរាជ័យពពួកអាប័ក្សប្រជាជននឹងបរិវារ..
8:04 AM
............
Anonymous said...

“It is the nature of the Vietshit to repeat the same old lies again and again until some fools fall for them! I do have enough of these Vietshit dog eaters!”

[Well said, Sir! - despite your grammar...]
Here are the facts!
=Long before the Khmer Rouge came to power! The Vietcong and the South Vietshit pro-American army used Cambodia as their playground to do their killing and not only that the Vietcong used Cambodia as their military bases to trick and shift the American bombing campaign on Vietnam to Cambodia! As result "American military dropped 475,515 tons of ordnance on Cambodia.
".http://walrusmagazine.com/article.php?ref=2006.10-history-bombing-cambodia&page=
The total collapse of Cambodian economy and the killing and the starvation of Cambodian people are inevitable! Cambodia became a wasteland falling into black hole! So what is Pol Pot is to do ?
http://walrusmagazine.com/article.php?ref=2006.10-history-bombing-cambodia&page=
=The UN officially came into existence on October 24, 1945 after ratification of the Charter. Cambodia lost Khmer Kampuchea Krom on June 4th 1949! If the Vietshit can go annex Khmer land like this and why the world need United Nations for? Even after 1979 during the Vietshit invasion of Cambodia and the Khmer lost more land and sea to the Vietshit through illegal border treaties!
=The Vietshit never save anybody beside themselves! The Vietshit came to take advantage of Cambodian killing field and they installed the same fucken Khmer Rouge leaders who killed Cambodian people in the million such as AH HUN SEN who is used to be Pol Pot lieutenant and a former Khmer Rouge leader in eastern zone until he defected to Vietcong side before the down fall of the Pol Pot!
=”The oppositions and overseas Cambodians harbored hostile and malicious intentions towards Vietnam, and given the chance, they will commit acts of violence against innocent Vietnamese and their own countrymen they deemed working with Vietnam.”
Well…Well…Well…The Vietshit never mention about the oppression of 10 million Khmer Krom people under their feet! The Vietshit used the Khmer Krom as a trophy in their victory over Khmer! Now you know why some Khmer people including me do not hold positive view or perception of these Vietshit people? What is so wrong in my brain and so blind in my eyes not to see the positive done by the Vietshits toward the Khmer people in general! The action of the Vietshit leaders and their people in general say it all toward us Khmers throughout the centuries and the 21th century! Nothing positive comes out between Cambodian and the Vietshit relationship and only master and slave relationship! The Vietshit can expect more conflict in the future if they want to dictate all terms for Khmer people to follow! As long as the Khmer people continue to resist the Vietshit domination they will always have a country to call home!
10:11 AM
............

“The nature of the Viets is simple: that is they never change their thievish behavior no matter what. They never take responsibility for their own depraved actions.”

It is only natural for a Viet land-grabbing thief author to divert the attention from the real topic of the day. No matter how big the heap of his retarded opinions is, it is still irrelevant to the topic at hand. This is simply a recurring inherent thievish behavior of any Viet. When the naked truth about their actions is exposed they start to provide irrelevant information that has nothing to do with the topic. The nature of the Viets is simple. That is they never change their thievish behavior no matter what. They never take the responsibility of their own depraved actions. The world labelled the Vietnamese army as the invaders of Cambodia, but the Vietnamese said they came to liberate the Cambodians instead. The world even showed their militaristic policy by quoting the late Nguyen Co Thach's words that the Vietnamese army's main goal was never to intervene in the human rights issues in Cambodia. 
Yet, the Vietnamese kept saying that they came to liberate. The world said that if it was so then turn Cambodia over to the United Nations just as the Allied Forces did with Germany. The Vietnamese said NO because they came, they saw, and they took over like that. Once in Cambodia, they created the new genocide called the Vietnamese K5 plan. They even tried to steal the Thai territory as well. China had to warn the Vietnamese of the "2nd Lesson". Vietnamese created Pol Pot and helped Pol Pot took over Cambodia. Everything is well documented. The source of evil started with the Vietnamese. Pol Pot killed the Cambodians, and the Vietnamese also killed the Cambodians. We must take the Vietnamese to the World Court to reclaim our ancestral islands back. Khmer Krom people must continue to fight for their freedom from the Vietnamese devils.
11:16 AM
............

“Vietnamese are devils and they must wear that label as long as every Khmer heart still beats.”

Do not ever let the Vietnamese devils distract any of you Cambodians from the real truth. The Vietnamese occupied Cambodia for over 10 long years. So that was never liberation. According to various Times' articles regarding Cambodia during the Vietnamese occupation of Cambodia, the Vietnamese created mass starvation throughout the country and as a result more and more Cambodians were dying. The Vietnamese also did not let the United Nations deliver foods to the Cambodians at the time. The Vietnamese plundered Cambodia's natural resources such as timbers and fish, and load up all the Cambodian valuables and properties in army trucks and hauled them all back to their territory. They also created a man-made water way or canal inside Cambodia to create a new border between Vietnam and Cambodia. 
They also forced Hun Sen to cede Koh Tral Island to their rule. Vietnamese are born devils. They tried to fool the world that only Pol Pot killed the Cambodians, but it was the Vietnamese who killed a great number of Cambodians as well. Remember that Pol Pot's forces could have never taken over Lon Nol's forces that easily, but the Vietnamese helped Pol Pot's troops win the victory easily. The shameless Vietnamese devils must own up to their immoral actions against the good people of Cambodia. Remember also that it was the Vietnamese who invaded Cambodia as soon as France granted Cambodia's independence. No matter where they are from, both the North and the South Vietnamese all had bloods on their hands from killing the innocent Cambodians. Remember the Phume Chantrea [Chantrea Village] Incident where the South Vietnamese soldiers drove their tanks over innocent Khmer villagers both young and old. Vietnamese are devils and they must wear that label as long as every Khmer heart still beats.
12:08 PM
..................

“As a helper or savior you and me are not supposed to take anything from the victims.”

Anonymous said...
It is easy to understand between the savior and the invader.
I can clearly declare that Vietnam DID NOT come to save Cambodians.
I used to help and save someone who was in trouble and despair.
As a helper or savior you and me are not suppose to take anything from the victims.
I saw lots of Vietnamese trucks coming into Phnom Penh collected everything from the storehouses loading into those trucks covering them properly and drove off to Vietnam days and nights.
What do you think of that?
I think it was an act of stealing and robbing.
Vietnam is still carrying on this act of stealing, robbing, exploiting and even killing Cambodian people.
Plus looking into history, Vietnam is definitely NOT a savior at all.
So please stop cheating and invading Cambodia.
I AM SURE SOON GOD WILL JUDGE AND PUNISH YOU VIETNAM ACCORDING TO YOUR SINFUL DEEDS.
YOU CAN PLAY DIRTY TRICKS WITH PEOPLE BUT NOT WITH GOD.
1:43 PM
............

“Don't be fooled into believing that Hanoi only wants Cambodia and Laos to be its friendly neighbors as Canada and Mexico are to the US.”

Anonymous said...
We respect the opinion of this writer. He probably is the academic student of Political Science Major. Whatever, be aware that Cambodia is a unique situation, we should not compare to other nations or the rule of game in international relation. Don't be fooled into believing that Hanoi only wants Cambodia and Laos to be its friendly neighbors as Canada and Mexico to the US. Vietnam invaded Cambodia and installed the puppet regime to serve its interest. When Hanoi withdrew its troop, it left thousands of its secret agents to operate in Cambodia until today. To reinforce its conquest, Vietnam has kept sending its million of illegal immigrants to settle in Cambodia. And one Vietnamese mean one vote count for the CPP. in addition, Hanoi controls Khmer through economic concessions such as 99 years land lease deals, free economic zone of so called Triangle Development Zone of the three countries, and a number of business deals through Sokemec of Sok Kong who run and owns Angkor Wat and Bokor Resort which is the place of Khmer soul. By the end of this century, Vietnamese will outnumber to Khmer people like Kampuchea Krom, and all Vietnamese businesses will deeply root in Cambodia. Anything else we can say? 
This is the end of Khmer Nation. If Hanoi just wants Khmer to be its friendly neighbor, we so welcomed it because we are weaker and smaller, there is no reason that Hanoi fear us. But based on history and the current situation in our country, there is no way to justify that Vietnam just wants us to be its friendly neighbor but to swallow and take over our motherland.

0 comments:

Post a Comment

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Lady Gaga, Salman Khan