Freedom of news in the world ,wanted to show the problem in the societies

ជនជាតិខ្មែរកើតនៅលើដីខ្មែរ ត្រូវចេះខំថែជាតិឲ្យបានរុងរឿង កេរ្តិ៍ឈ្មោះជាតិ យើងបានថ្កុំថ្កើង លុះត្រាតែយើងចេះថែរក្សា។ ទោះបីខ្មែររស់នៅប្រទេសណា ចូរកុំភ្លេចថាខ្លួនកើតមកជាខ្មែរ កុំឲ្យបរទេស គេមកបង្វែរ ឲ្យខ្មែរនិងខ្មែរ បែកសាមគ្គីគ្នា ថ្វីបើគេហ៊ានចំណាយ ប្រាក់កាសចាយហូរហៀរយ៉ាងណា ចូរកុំភ្លេច កេរ្តិ៍ឈ្មោះខេមរា រុងរឿងថ្លៃថ្លា តាំងពីបុរាណ ព្រលឹងជាតិនៅគង់វង្សបានយូរ ទាល់តែយើង ស៊ូរួបរួមគ្នាគ្រប់ប្រាណ កសាងជាតិដោយក្តីក្លាហាន នោះជាតិយើងបានស្គាល់ក្តីរុងរឿង។

ខ្មែរស្រឡាញ់ខ្មែរចេះជួយខ្មែរនោះប្រទេសរបស់យើងអាចរីកចំរើនបាន

Friday, January 4, 2013

Scare Amplifies Fears That Clinton’s Work Has Taken Heavy Toll


Pool photo by Brendan Smialowski
Hillary Rodham Clinton with Field Marshal Mohamed Hussein Tantawi in Cairo in July.

WASHINGTON — When Secretary of State Hillary Rodham Clinton fractured her right elbow after slipping in a State Department garage in June 2009, she returned to work in just a few days. Her arm in a sling, she juggled speeches and a trip to India and Thailand with physical therapy, rebuilding a joint held together with wire and pins.
Pool photo by Brendan Smialowski
Mrs. Clinton with President Hamid Karzai of Afghanistan and Koichiro Gemba, the Japanese foreign minister at the time, in Tokyo in July.
It was vivid evidence of Mrs. Clinton’s indomitable stamina and work ethic — as a first lady, senator, presidential candidate and, for the past four years, the most widely traveled secretary of state in American history.
But after a fall at home in December that caused a concussion, and a subsequent diagnosis of a blood clot in her head, it has taken much longer for Mrs. Clinton to bounce back. She was released from a hospital in New York on Wednesday, accompanied by her daughter, Chelsea, and her husband, former President Bill Clinton. On Thursday, she told colleagues that she hoped to be in the office next week.
Her health scare, though, has reinforced the concerns of friends and colleagues that the years of punishing work and travel have taken a heavy toll. Even among her peers at the highest levels of government, Mrs. Clinton, 65, is renowned for her grueling schedule. Over the past four years, she was on the road for 401 days and spent the equivalent of 87 full days on a plane, according to the State Department’s Web site.
In one 48-hour marathon in 2009 that her aides still talk about, she traveled from talks with Palestinian leaders in Abu Dhabi to a midnight meeting with Prime Minister Benjamin Netanyahu in Jerusalem, then boarded a plane for Morocco, staying up all night to work on other issues, before going straight to a meeting of Arab leaders the next morning.
“So many people who know her have urged me to tell her not to work so hard,” said Melanne S. Verveer, who was Mrs. Clinton’s chief of staff when she was first lady and is now the State Department’s ambassador at large for women’s issues. “Well, that’s not easy to do when you’re Hillary Clinton. She doesn’t spare herself.”
It is not just a matter of duty, Ms. Verveer and others said. Mrs. Clinton genuinely relishes the work, pursuing a brand of personal diplomacy that, she argues, requires her to travel to more places than her predecessors.
While there is no medical evidence that Mrs. Clinton’s clot was caused by her herculean work habits, her cascade of recent health problems, beginning with a stomach virus, has prompted those who know her best to say that she desperately needs a long rest. Her first order of business after leaving the State Department in the coming weeks, they say, should be to take care of herself.
Some even wonder whether this setback will — or should — temper the feverish speculation that she will make another run for the White House in 2016.
“I am amazed at the number of women who come up to me and tell me she must run for president,” said Ellen Chesler, a New York author and a friend of Mrs. Clinton’s. “But perhaps this episode will alter things a bit.”
Given Mrs. Clinton’s enduring status as a role model, Ms. Chesler said women would be watching which path she decides to take, as they plan their own transitions out of the working world.
“Do remember that women of our generation are really the first to have worked through the life cycle in large numbers,” she added. “Many seem to be approaching retirement with dread.”
For now, aides say, Mrs. Clinton’s focus is on wrapping up her work at the State Department. She would like to take part in a town hall-style meeting, thank her staff and sit for some interviews. But first she has to get clearance from her doctors, who are watching her to make sure that the blood thinners they have prescribed for her clot are working.
Speaking to a meeting of a foreign policy advisory board from her home in Chappaqua, N.Y., on Thursday, Mrs. Clinton said she was crossing her fingers and encouraging her doctors to let her return next week. “I’m trying to be a compliant patient,” she said, according to a person who was in the room. “But that does require a certain level of patience, which I’ve had to cultivate over the last three and a half weeks.”
While convalescing, Mrs. Clinton has spoken with President Obama and has held a 30-minute call with Senator John Kerry, Democrat of Massachusetts, whom Mr. Obama nominated as her successor.

0 comments:

Post a Comment

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Lady Gaga, Salman Khan