Freedom of news in the world ,wanted to show the problem in the societies

ជនជាតិខ្មែរកើតនៅលើដីខ្មែរ ត្រូវចេះខំថែជាតិឲ្យបានរុងរឿង កេរ្តិ៍ឈ្មោះជាតិ យើងបានថ្កុំថ្កើង លុះត្រាតែយើងចេះថែរក្សា។ ទោះបីខ្មែររស់នៅប្រទេសណា ចូរកុំភ្លេចថាខ្លួនកើតមកជាខ្មែរ កុំឲ្យបរទេស គេមកបង្វែរ ឲ្យខ្មែរនិងខ្មែរ បែកសាមគ្គីគ្នា ថ្វីបើគេហ៊ានចំណាយ ប្រាក់កាសចាយហូរហៀរយ៉ាងណា ចូរកុំភ្លេច កេរ្តិ៍ឈ្មោះខេមរា រុងរឿងថ្លៃថ្លា តាំងពីបុរាណ ព្រលឹងជាតិនៅគង់វង្សបានយូរ ទាល់តែយើង ស៊ូរួបរួមគ្នាគ្រប់ប្រាណ កសាងជាតិដោយក្តីក្លាហាន នោះជាតិយើងបានស្គាល់ក្តីរុងរឿង។

ខ្មែរស្រឡាញ់ខ្មែរចេះជួយខ្មែរនោះប្រទេសរបស់យើងអាចរីកចំរើនបាន

Tuesday, March 12, 2013

How women can have it All-ba & avoid toxic fears: Can real moms meet Jessica Alba’s standards?

 

Movie actress writes 'The Honest Life,' a guide to 'Living Naturally and True to You'


 GOOD MORNING AMERICA - Jessica Alba is a guest on "Good Morning America," 3/12/13, airing on the ABC Television Network. (Photo by Fred Lee/ABC via Getty Images)LARA SPENCER, JESSICA ALBA

Fred Lee/ABC

Lara Spencer (l.) greets Jessica Alba as she promotes her new book on 'Good Morning America.'

Jessica Alba wants you to be just as perfect as she is.
The “Fantastic Four” stunner is the latest Hollywood mom dictating the secrets to domestic bliss.
Chemical-free cleaning products, homemade baby food, organic produce and green juices galore are just the beginning.
Her first book, “The Honest Life: Living Naturally and True to You,” helps parents clean up their act by sharing nontoxic alternatives to everyday products, plus parenting tips like packing the perfect diaper bag.
And don’t think she’s got a massive staff to juice her kale and examine her organic lettuce in the produce aisle at Whole Foods - she swears she does it all herself, without any hired help.
“I absolutely do these things. That’s why I wrote the book,” the 31-year-old mother of two, tells the Daily News. “There’s lots of options, like delivery services for fresh produce that is organic, if people just want to do a couple of things in the book that are supereasy.”
Alba_0312_1

Photo credit: Justin Coit

'The Honest Life:Living Naturally and True to You,' a handbook for healthy, sustainable living by actress Jessica Alba.

She argues her guide is more relatable than Gwyneth Paltrow’s goop.com or Alicia Silverstone’s kindlife.com. “Alicia Silverstone is a vegan, so she’s the extreme side of it,” she says. “Gwyneth Paltrow probably lives a very similar lifestyle, but I didn’t grow up with a bunch of money, so my tips are much more grounded: Repurposing things and making things at home.”
RELATED: MICHELLE WILLIAMS OUTRAGES IN NATIVE AMERICAN GETUP
Alba’s clean-living philosophy centers on nixing all toxins, particularly harmful chemicals found in many plastics, mattresses and cleaning supplies. She admits she once banned a baby-shower gift from her house because it was made of plastic. She suggests leaving plastics outside for a few days to off-gas the worst of their chemicals.
“Many people don’t even realize that there is lead in their lipstick, or that petrochemicals in your laundry detergent could be making you sick,” she says.
While Alba maintains that she’s just like every other mom, her book paints the “Sin City” star as a superwoman that everyday working mothers just can’t live up to.
“You can take what you want from the book,” she says, insisting that not everyone has to do everything she does.
ALBA13F_1_WEB1

CAD/FAMEFLYNET PICTURES

Jessica Alba (l.) and Cash Warren enjoy 'The Honest Life' with their daughters, Honor and Haven.

Glossy photos showcase her manically organized closet (shoes are obsessively arranged with one heel facing out and another in to save space), pictured with a label maker - she loves a label! - and her 4-year-old picking fresh herbs from the kitchen’s vertical garden.
And the actress always looks fabulous, whether wiping the kitchen counters with her eco-friendly Honest Company line of cleaning supplies, or playing with her daughters in the backyard pirate ship, coated with nontoxic paint, of course. There are even recipes for her favorite DIY scrubs and hair rinses made with everyday ingredients like full fat Greek yogurt, coffee grinds and raw cane sugar.
Many New York women gripe that Alba’s well-meaning advice is impractical.
RELATED: SEE IT: VERGARA'S CHEST STARS IN LATEST 'MACHETE KILLS' POSTER
Samantha Willner, 22, from Astoria, scoffs at making baby food. “Who, especially in New York, has time for something like that?” she asks. “I don’t think anyone who’s an average person has any of the resources: Time, money or, quite frankly, the patience.”
Frances Cabrera, 26, a Brooklynite working in environmental sustainability, says Alba is overreacting by leaving plastics outside to “off gas” any harmful chemicals. “Plastics are just not off-gassing that way,” she says. “It’s not something a normal person would have to worry about.”
SPL178275_005

Josh Grant/Splash News

Jessica Alba grocery shopping at Trader Joe's market in Westwood, Los Angeles.

With Leah Li

LIVING LIKE JESSICA ALBA
“Fantastic Four’s” Invisible Woman sure knows how to make a day disappear!
7 a.m.: Feed your tot the homemade baby food you made over the weekend by puréeing a pound of peeled veggies with chicken stock, a clove of garlic, fresh ginger and sea salt. Serve yourself a green smoothie by blending cucumber, kale, celery, apples, ginger and lemon juice.
RELATED: KATE MOSS GOES PANTSLESS AT PARIS FASHION WEEK
72633928

Michael Tran/FilmMagic

Jessica Alba attends the 70th Annual Golden Globe Awards nominations announcement held at The Beverly Hilton on Dec. 13, 2012 in Los Angeles.

8 a.m.: Put your best face forward by whipping up a quick coffee scrub, stirring a tablespoon of finely ground java with a 1/2 cup of full-fat Greek yogurt, and a dash of lemon juice if your skin is oily, or coconut oil for dry skin.
9 a.m.: Dressing is a snap since your closet is so organized - labels are a must! And with all your wardrobe staples (a fitted blazer, the perfect jeans and playful scarves), there’s always something to wear.
Noon: You’re planning a dinner party tonight, so hit your local greenmarket or specialty store during lunch for fresh organic ingredients.
5 p.m.: Get back to your pre-pregnancy weight by working out with a friend or chasing your three-year-old around. A chiropractor and prenatal yoga teacher are godsends for mommies-to-be.
6 p.m. Prep the dinner party while readying your kids for bed. Roast two chickens in the oven while the little ones take their bath.
7 p.m. Put the kids to bed; setting an early bedtime makes time for you and your hubby later in the evening.
8 p.m.: Party time! Serve the roasts with premade nuts, cheese and olives, and have the guests bring the wine and dessert.

0 comments:

Post a Comment

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Lady Gaga, Salman Khan