Freedom of news in the world ,wanted to show the problem in the societies

ជនជាតិខ្មែរកើតនៅលើដីខ្មែរ ត្រូវចេះខំថែជាតិឲ្យបានរុងរឿង កេរ្តិ៍ឈ្មោះជាតិ យើងបានថ្កុំថ្កើង លុះត្រាតែយើងចេះថែរក្សា។ ទោះបីខ្មែររស់នៅប្រទេសណា ចូរកុំភ្លេចថាខ្លួនកើតមកជាខ្មែរ កុំឲ្យបរទេស គេមកបង្វែរ ឲ្យខ្មែរនិងខ្មែរ បែកសាមគ្គីគ្នា ថ្វីបើគេហ៊ានចំណាយ ប្រាក់កាសចាយហូរហៀរយ៉ាងណា ចូរកុំភ្លេច កេរ្តិ៍ឈ្មោះខេមរា រុងរឿងថ្លៃថ្លា តាំងពីបុរាណ ព្រលឹងជាតិនៅគង់វង្សបានយូរ ទាល់តែយើង ស៊ូរួបរួមគ្នាគ្រប់ប្រាណ កសាងជាតិដោយក្តីក្លាហាន នោះជាតិយើងបានស្គាល់ក្តីរុងរឿង។

ខ្មែរស្រឡាញ់ខ្មែរចេះជួយខ្មែរនោះប្រទេសរបស់យើងអាចរីកចំរើនបាន

Sunday, October 16, 2011

Pictured with a deadly sawn-off shotgun: The boy aged THIRTEEN whose robbery rampage with schoolboy gang brought terror to a city


Last updated at 10:20 AM on 16th October 2011
  He is just 13 years old and yet he poses brazenly with a deadly sawn-off shotgun during a 10-day robbery spree which brought terror to a city.
  Police found pictures of Jobe Kilbride brandishing the gun that his friends had taken on his mobile phone.
  The teenage thug was the youngest of a gang of five who went on a terrifying 10-day robbery spree across Liverpool in April and May this year.
  Bringing fear to the streets: Gun gang member Jobe Kilbride, 13, with the shotgun used by him and others when they robbed taxis and shops
  Bringing fear to the streets: Gun gang member Jobe Kilbride, 13, with the shotgun used by him and others when they robbed taxis and shops
  During their rampage the gang, whose members' ages ranged from 13 to 18, targeted taxi drivers and shopkeepers and one man was shot.
  Today, they were starting a total of more than 20 years behind bars after police rounded them up.

  Ringleader Bradley Beveridge, 18, has been on the police radar since his early teens and has already racked up a host of convictions.
  He yelled abuse at Judge Mark Brown as he was taken out of court after being locked up indefinitely.
  Jailed: Kilbride was locked up for four years for his part in the armed robberies
  Jailed: Kilbride was locked up for four years for his part in the armed robberies
  Campaign of fear: The gang's first crime was robbing a Quickhomesave store in Selwyn Street, Walton
  Campaign of fear: The gang's first crime was robbing a Quickhomesave store in Selwyn Street, Walton
  Violent rampage: The boys threatened staff with a shotgun at the All in One convenience store in Huyton and stole cash and cigarettes
  Violent rampage: The boys threatened staff with a shotgun at the All in One convenience store in Huyton and stole cash and cigarettes
  Kilbride was given four years while his older brother Declan, 16, was locked up for nine years. Declan Culshaw, the 15-year-old who acted as look-out in the gang's final robbery, was given five years while the final gang member, 14-year-old Dylan Currie, was jailed for six years.
  The judge lifted the normal anonymity restriction to allow the press to name the gang, locked up for a raft of robbery and gun convictions.
  Their spree was opportunistic, their faces covered by hoods or simply by pulling their jumpers up as they prowled the streets with a loaded shotgun.
  It began just before 1am on Saturday April 30 when a private hire taxi driver went to pick up a fare on Daneville Road, Norris Green.
  When he pulled up he was faced with three figures with a shotgun who stole his takings and his cab, a silver Ford Mondeo, dumping it less than half-a-mile away.
  At around 1am the following morning, Sunday May 1, another private hire driver - this time in a silver Ford Focus - became the gang's next victim.
  Jailed: Jobe Kilbridge (left) was given a sentence of four years
  14-year-old Dylan Currie (right) was jailed for six years
  Jailed: Jobe Kilbridge (left) was given a sentence of four years, while 14-year-old Dylan Currie (right) was jailed for six years
  He picked up three youths on Scargreen Avenue, Norris Green, and was told to take them to Delamore Street, in Anfield.
  As they neared their destination, one of the thugs reached through from the back, grabbing the handbrake while the driver had a shotgun shoved in his face.
  Again the thugs took his cash and taxi, abandoning it on Scarisbrick Road, Norris Green, 45 minutes later.
  At 11.10pm the same day two youths with a shotgun burst into the Quickhomesave store, on Selwyn Street, Walton, threatened staff and fled with cash.
  They lay low for three days before striking again at the All in One convenience store on Tarbock Road, Huyton, again threatening staff with a shotgun and helping themselves to cash and cigarettes.
  Declan Kilbride (left) was locked up for nine years
  Declan Culshaw (right), who acted as look-out in the gang's final robbery, was given five years
  Declan Kilbride (left) was locked up for nine years and Declan Culshaw (right), who acted as look-out in the gang's final robbery, was given five years
  The last two crimes happened within minutes of each other at around 10.15pm on May 10.
  The gang stood huddled in a bus stop on Muirhead Avenue East, Norris Green, for 20 or so minutes, one by one going to peer inside the nearby All in One shop until they were sure the coast was clear.
  As seen on CCTV, they filed into the shop and robbed it, leaving the lone staff member cowering in a corner.
  Ringleader Bradley Beveridge, 18, has been on the police radar since his early teens
  Ringleader Bradley Beveridge, 18, has been on the police radar since his early teens
  As they fled across the main road into a nearby estate, they were confronted by the shop's owner who was on his way to his business after hearing what was going on.
  In Winskill Road, the gang shot at Sri Lankan-born Rajeethan Pulendran and a friend when they tried to stop them, hitting the friend in the body. Thankfully he escaped the attack with only minor injuries.
  Det Insp Andy O'Conner led the investigation to catch the gang for the police Matrix unit.
  He said: ‘We were looking at the CCTV and when we identified our suspects you just can't believe you're looking at 13 to 14-year-old kids who are out committing armed robberies.
  ‘It is concerning that boys of this age have become involved in criminality with firearms.
  ‘Teenagers need to understand they are masters of their own destiny. At the age these kids are, they have a choice.
  ‘If they get involved in this type of thing, there are only two outcomes - they're either looking at a lengthy prison sentence or seeing themselves seriously injured or dead.’
  The Matrix detective team was given the task of catching the gang after the Quickhomesave robbery.
  Within seven days, they had their suspects locked up, charged and off the streets. That signalled the end of the robberies.
  DI O'Connor said: ‘We investigated 10 offences in total that occurred across or just after the May Day bank holiday weekend.
  ‘Because of the forensic evidence we collected and the information that came into us from the public, we identified our suspects and in a week had enough on them to lock them up, which is where they have stayed since.’
  Judge Mark Brown said: ‘This case highlights the scourge of gun crime and gang culture which we have in our society today.

  'This case highlights the scourge of gun crime and gang culture which we have in our society today'


  ‘This is a wonderful city but there are certain parts which are blighted by a combination of gang and gun culture.
  ‘The residents of those communities are sick and tired of it. Shopkeepers should be entitled to go about their work in safety and secure in the knowledge that they are not going to be held up at gunpoint by anyone like you.’
  To Beveridge, of Anfield, the judge said: ‘The prosecution has described your offending as determined, ruthless villainy and I utterly agree with that description. You are an extremely impulsive individual who has no sense of danger and you have limited thinking skills.
  ‘It appears to me that you have no respect for authority. It is plain to me that you have no insight at all into the impact of your offending on others.
  ‘I am satisfied that you are a very dangerous individual. The sentence I am to pass is to all intents and purposes a life sentence.’
  Addressing Declan Kilbride, of Huyton, Judge Brown said: ‘It seems to me that you have little respect for authority which is typical of the individuals who are part of these gangs. You have little respect for anyone. It is take take take.’
  And to Currie, from Walton, Jobe Kilbride from Huyton and Culshaw, from Clubmoor, he said: ‘I have no doubt the general public will be shocked and horrified to hear that individuals as young as you have got involved in such a serious offence involving the use of a loaded gun.
  ‘In my judgement it is a terrible, sad and disturbing state of affairs.
  ‘I can only hope that during the course of the sentence you will have the opportunity to reflect upon your criminality, that you will have the chance to mature and grow up and when you are released there may still be some hope for you.’

  1 comments:

  VaneSSa said...

  They remind me of my previous blind dates. These kids only hope of a reduced sentence is when the presiding judge is a former porn star who finds them cute.

  Post a Comment

   
  Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Lady Gaga, Salman Khan