Freedom of news in the world ,wanted to show the problem in the societies

ជនជាតិខ្មែរកើតនៅលើដីខ្មែរ ត្រូវចេះខំថែជាតិឲ្យបានរុងរឿង កេរ្តិ៍ឈ្មោះជាតិ យើងបានថ្កុំថ្កើង លុះត្រាតែយើងចេះថែរក្សា។ ទោះបីខ្មែររស់នៅប្រទេសណា ចូរកុំភ្លេចថាខ្លួនកើតមកជាខ្មែរ កុំឲ្យបរទេស គេមកបង្វែរ ឲ្យខ្មែរនិងខ្មែរ បែកសាមគ្គីគ្នា ថ្វីបើគេហ៊ានចំណាយ ប្រាក់កាសចាយហូរហៀរយ៉ាងណា ចូរកុំភ្លេច កេរ្តិ៍ឈ្មោះខេមរា រុងរឿងថ្លៃថ្លា តាំងពីបុរាណ ព្រលឹងជាតិនៅគង់វង្សបានយូរ ទាល់តែយើង ស៊ូរួបរួមគ្នាគ្រប់ប្រាណ កសាងជាតិដោយក្តីក្លាហាន នោះជាតិយើងបានស្គាល់ក្តីរុងរឿង។

ខ្មែរស្រឡាញ់ខ្មែរចេះជួយខ្មែរនោះប្រទេសរបស់យើងអាចរីកចំរើនបាន

Tuesday, July 24, 2012

Military gains reported in al-Assad's backyard

Are you in Syria? Share your stories, videos and photos with the world on CNN iReport.
(CNN) -- Regime forces gained control of and mopped up Damascus neighborhoods where rebels fought President Bashar al-Assad's security forces last week, state media said Tuesday.
ITN journalist Alex Thomsen, writing via a blog from Damascus, noted these military strides, saying "it is quite clear that the regime has just had, in Damascus, the biggest boost to its morale in 16 months of violent civil war."
"The crackling of automatic fire, the crumbling explosion of incoming shellfire, the helicopter gunships quartering the city and firing machinegun bursts -- all those sounds have gone pretty much from Damascus today."
"This is a comprehensive victory of the Assad Regime in its own backyard and capital."
But unrest persisted in restive spots across the country, opposition groups said. At least 80 people died Tuesday in Syria's violence, including 20 killed during shelling and clashes in the country's largest city of Aleppo, the opposition Local Coordination Committees of Syria said.
Activists say rebel forces are working to gain control of Aleppo neighborhoods.
"There is random shelling of the eastern portion of the city as the Syrian Army is trying to force out the FSA (Free Syrian Army). They are hitting civilian homes over and over," one activist told CNN via Skype.
Avaaz, an activist group with contacts in Syria, said inmates seized control of Homs Central Prison.
The LCC also reported the deaths of several children in Daraa province when artillery hit a shelter, and of others fleeing violence in Hama on Tuesday. One member of the group said the regime's activities show its desperation.
"The fact that the regime is targeting civilian shelters is yet another indication that the regime has its back to the wall and will resort to anything -- everything -- to instill fear and further destroy the country," the LCC's Rafif Jouejati said.
The fighting, spiking for months with the emergence of armed rebels willing to take on the Syrian security apparatus, took an ominous turn Tuesday after a Syrian official discussed his country's weapons of mass destruction.
Jihad Makdissi, Syria's Foreign Ministry spokesman, told reporters Monday that "any stocks of WMD or any unconventional weapon that the Syrian Arab Republic possesses would never be used against civilians or against the Syrian people during this crisis at any circumstances, no matter how the crisis would evolve."
Saying that "all the stocks of these weapons that the Syrian Arab Republic possesses are monitored and guarded by the Syrian army," Makdissi said the "weapons are meant to be used only and strictly in the event of external aggression against the Syrian Arab Republic."
U.S. President Barack Obama, United Nations Secretary-General Ban Ki-moon and others reacted strongly after the official uttered the threat Monday.
"They will be held accountable by the international community and the United States should they make the tragic mistake of using those weapons," Obama said at a VFW convention.
Russia said Syria has ratified 1925 Geneva protocols "banning the use of asphyxiating, toxic and other gases in military conditions" and expects the country to heed that agreement. That protocol was drawn up and signed "under the auspices of the League of Nations" and "entered into force" in 1928, the United Nations said.
"Russia's policy is based on the understanding that Syrian authorities will continue to strictly follow their International obligations," the Foreign Ministry said. Russia has been a friend and ally of the al-Assad regime.
Ban said Syria is not a party to the Organization for the Prohibition of Chemical Weapons. That's the body of the Chemical Weapons Convention dedicated to eliminating the weapons.
Al-Assad's regime "probably has the largest and most advanced chemical warfare program in the Arab world," according to Michael Eisenstadt, senior fellow and director of the military and security studies program at the Washington Institute for Near East Policy.
It includes "thousands of tube and rocket artillery rounds filled with mustard-type blister agents, thousands of bombs filled with the nerve agents sarin and possibly VX, and binary-type and cluster CW warheads filled with nerve agents for all its major missile systems.
"Its CW infrastructure is believed to include several production facilities and numerous storage sites, mostly dispersed throughout the western half of the country," Eisenstadt said.
Syria is thought to have a biological warfare research and development program, but is not known to have offensive biological warfare agents, Eisenstadt told CNN.
Recently, there had been Western intelligence that the stockpiles were being moved.
The rebel Free Syrian Army also said the Syrian regime moved around stockpiles of the weapons about 15 days ago, citing intelligence from cells inside the regime.
One portion of the stockpile was transferred to the Syrian coast, and another was transferred to airports along the southern border, FSA Col. Mustapha Sheikh told CNN. Sheikh said he suspects two reasons for the move:
"First, they are afraid of the Free Syrian Army's reach. And secondly, moving the weapons to the border is a threat to the international community," he said.
The Obama administration has stepped up its discussions with Israel, Jordan and Turkey about Syria's chemical weapons stockpiles.
Israeli President Shimon Peres has said his country is preparing contingency plans to attack Syria's chemical weapons arsenal if Israel is directly threatened. In September 2007, Israeli jets bombed a building in Syria that the U.N. nuclear agency eventually concluded was "very likely a nuclear reactor."
Syria worked to clarify Makdissi's comments Tuesday, with the state-run Syrian Arab News Agency saying "the goal of the statement and the press conference wasn't to declare but rather to respond to a methodical media campaign targeting Syria to prepare world public opinion for the possibility of military intervention under the false premise of weapons of mass destruction (similar to what happened with Iraq) or the possibility of using such weapons against terrorist groups or civilians."
Makdissi sent out a Twitter message Tuesday, explaining that the Foreign Ministry's statement was only "a response to false allegations on WMD & explanation of guidelines of defensive policy."
Meanwhile, people continue to flee their homes as the violence increases. The U.N. refugee agency said Tuesday that more than 10,000 Iraqi refugees have returned to Iraq in the past week. The refugees had fled to escape warfare there, and the Iraqi government is trying to help them as they come home.
"Many of the returnees have expressed their fear regarding the ongoing risks to their safety in Iraq, but said that they felt they had little choice, given the security threats in Syria," the U.N. agency said.
The Syrian crisis started in March 2011, when a fierce government crackdown against protesters morphed into a nationwide uprising against the regime.
The LCC says more than 16,000 people have been killed in the conflict. The Syrian government has long maintained that "armed terrorist groups" are fueling violence in the country.
CNN cannot independently confirm reports of violence in Syria because the government restricts access by foreign journalists.
CNN's Joe Sterling, Hamdi Alkhshali, Salma Abdelaziz, Holly Yan, Fionnuala Sweeney, Mohammed Jamjoom and Mohammed Tawfeeq contributed to this report.

0 comments:

Post a Comment

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Lady Gaga, Salman Khan