Freedom of news in the world ,wanted to show the problem in the societies

ជនជាតិខ្មែរកើតនៅលើដីខ្មែរ ត្រូវចេះខំថែជាតិឲ្យបានរុងរឿង កេរ្តិ៍ឈ្មោះជាតិ យើងបានថ្កុំថ្កើង លុះត្រាតែយើងចេះថែរក្សា។ ទោះបីខ្មែររស់នៅប្រទេសណា ចូរកុំភ្លេចថាខ្លួនកើតមកជាខ្មែរ កុំឲ្យបរទេស គេមកបង្វែរ ឲ្យខ្មែរនិងខ្មែរ បែកសាមគ្គីគ្នា ថ្វីបើគេហ៊ានចំណាយ ប្រាក់កាសចាយហូរហៀរយ៉ាងណា ចូរកុំភ្លេច កេរ្តិ៍ឈ្មោះខេមរា រុងរឿងថ្លៃថ្លា តាំងពីបុរាណ ព្រលឹងជាតិនៅគង់វង្សបានយូរ ទាល់តែយើង ស៊ូរួបរួមគ្នាគ្រប់ប្រាណ កសាងជាតិដោយក្តីក្លាហាន នោះជាតិយើងបានស្គាល់ក្តីរុងរឿង។

ខ្មែរស្រឡាញ់ខ្មែរចេះជួយខ្មែរនោះប្រទេសរបស់យើងអាចរីកចំរើនបាន

Tuesday, July 24, 2012

The overwhelming maleness of mass homicide

Accused movie theater shooter James Holmes makes his first court appearance on Monday in Centennial, Colorado.
(TIME.com) -- There's a predictable cycle of mourning and finger-pointing that follows a massacre like the shootings last week in Aurora, Colorado. First come the calls for unity and flags flown at half-staff. Then the national fissures appear: The gun lobby stiffens its spine as gun control advocates make their case. Psychologists parse the shooter's background, looking for signs of mental illness or family disarray. Politicians point fingers about "society run amok" and "cultures of despair."
We've been down this path so many times, yet we keep missing the elephant in the room: How many of the worst mass murderers in American history were women? None. This is not to suggest that women are never violent, and there are even the rare cases of female serial killers. But why aren't we talking about the glaring reality that acts of mass murder (and, indeed, every single kind of violence) are overwhelmingly perpetrated by men? Pointing out that fact may seem politically incorrect or irrelevant, but our silence about the huge gender disparity of such violence may be costing lives.
Imagine for a moment if a deadly disease disproportionately affected men. Not a disease like prostate cancer that can only affect men, but a condition prevalent in the general population that was vastly more likely to strike men. Violence is such a condition: Men are nine to 10 times more likely to commit homicide and more likely to be its victims.
Time.com: A Gun Owner's Case Against Assault Weapons
Erika Christakis
Erika Christakis
The numbers are sobering when we look at young men. In the United States, for example, young white males (between age 14 and 24) represent only 6% of the population, yet commit almost 17% of the murders. For young black males, the numbers are even more alarming (1.2% of the population accounting for 27% of all homicides). Together, these two groups of young men make up just 7% of the population and 45% of the homicides. Overall, 90% of all violent offenders are male, as are nearly 80% of the victims.
We shouldn't need Steven Pinker, one of the world's leading psychologists and the author of the book "The Better Angels of Our Nature," to tell us the obvious: "Though the exact ratios vary, in every society, it is the males more than the females who play-fight, bully, fight for real, kill for real, rape, start wars and fight in wars." The silence around the gendering of violence is as inexplicable as it is indefensible. Sex differences in other medical and social conditions — such as anorexia nervosa, lupus, migraines, depression and learning disabilities — are routinely analyzed along these lines.
Looking at the Colorado shooting arsenal
Girlfriend: Shooting victim is a hero
No gun law changes likely after shooting
For millennia, human society has struggled with what to do with young men's violent tendencies. Many cultures stage elaborate initiation ceremonies, presided over by older men, which help channel youthful aggression into productive social roles. But in contemporary society, we have trouble talking about the obvious: The transition from boy to man is a risky endeavor, and there can be a lot of collateral damage.
Time.com: Don't Blame Batman for the Aurora Shooting
Skeptics will claim that the perpetrators of horrific acts like the Aurora shootings are such aberrations that we can hardly build public policy around their evil behavior. But it's a mistake to view mass murderers as incomprehensible freaks of nature. For example, we know that the young men who go on murderous rampages are not always sociopathic monsters but, rather, sometimes more or less "regular" men who suffered from crushing depression and suicidal ideation.
No reasonable person can imagine how despair could possibly lead to premeditated mass homicide. However, the fact that depression is so frequently accompanied by violent rage in young men — a rage usually, but not solely, directed at themselves — is something we need to acknowledge and understand.
Our refusal to talk about violence as a public health problem with known (or knowable) risk factors keeps us from helping the young men who are at most risk and, of course, their potential victims. When we view terrible events as random, we lose the ability to identify and treat potential problems, for example by finding better ways to intervene with young men during their vulnerable years. There is so much more we need to learn about how to prevent violence, but we could start with the sex difference that is staring us in the face.
This article originally appeared on TIME.com

0 comments:

Post a Comment

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Lady Gaga, Salman Khan