Freedom of news in the world ,wanted to show the problem in the societies

ជនជាតិខ្មែរកើតនៅលើដីខ្មែរ ត្រូវចេះខំថែជាតិឲ្យបានរុងរឿង កេរ្តិ៍ឈ្មោះជាតិ យើងបានថ្កុំថ្កើង លុះត្រាតែយើងចេះថែរក្សា។ ទោះបីខ្មែររស់នៅប្រទេសណា ចូរកុំភ្លេចថាខ្លួនកើតមកជាខ្មែរ កុំឲ្យបរទេស គេមកបង្វែរ ឲ្យខ្មែរនិងខ្មែរ បែកសាមគ្គីគ្នា ថ្វីបើគេហ៊ានចំណាយ ប្រាក់កាសចាយហូរហៀរយ៉ាងណា ចូរកុំភ្លេច កេរ្តិ៍ឈ្មោះខេមរា រុងរឿងថ្លៃថ្លា តាំងពីបុរាណ ព្រលឹងជាតិនៅគង់វង្សបានយូរ ទាល់តែយើង ស៊ូរួបរួមគ្នាគ្រប់ប្រាណ កសាងជាតិដោយក្តីក្លាហាន នោះជាតិយើងបានស្គាល់ក្តីរុងរឿង។

ខ្មែរស្រឡាញ់ខ្មែរចេះជួយខ្មែរនោះប្រទេសរបស់យើងអាចរីកចំរើនបាន

Tuesday, July 24, 2012

Paying a cleaner in cash 'is morally wrong': Minister says families who settle bills cash-in-hand are as bad as tax avoiders


  • Tory minister David Gauke said he disapproves of the practice
  • He said non-taxed house services such as plumbing, cleaning and gardening is 'a large part of the hidden economy'
  • Labour MP John Mann, accused the Treasury of operating ‘double standards’ by threatening ordinary people while they let corporate tax-dodgers slip through the net
By Tim Shipman

Morally repugnant: Tory minister David Gauke said paying cash in hand for cleaners is as bad as tax avoidance
Morally repugnant: Tory minister David Gauke said paying cash in hand for cleaners is as bad as tax avoidance
Paying cleaners and tradesmen cash-in-hand is ‘morally wrong’, a minister said yesterday.
David Gauke claimed that making small cash payments was as bad as tax avoidance, which ministers have already called ‘morally repugnant’.
The Exchequer Secretary spoke out as he gave a speech outlining plans to name and shame those who engage in aggressive tax avoidance schemes to avoid paying their fair share.
Under new rules, celebrities and millionaires who use tax avoidance schemes will see their details passed to HM Revenue and Customs.
But Mr Gauke raised eyebrows by suggesting that pensioners and families who pay cash to a cleaner, plumber or gardener are just as bad.
He said: ‘Getting a discount with your plumber by paying cash in hand is something that is a big cost to the Revenue and means others must pay more in tax.’
Asked explicitly if he disapproves of the practice, he said: ‘Yes, I think it’s morally wrong.’
He added: ‘It is illegal for the plumber but it is pretty implicit in these circumstances that there is a reason why there is a discount for cash. That is a large part of the hidden economy.’
 

The Treasury calculates that the tax gap in Britain - the difference between what is owed and what is collected - is about £35 billion each year.
A woman pays a workman, handing over cash (posed by models)
Hidden economy: A woman pays a workman, handing over cash (posed by models)
Tax avoidance accounts for around £5 billion of the missing cash.
A European Union study earlier this year estimated the size of the black economy at £160 billion a year, more than 10 per cent of the entire economy and larger than the size of the deficit.

YOU PAY HIS STAMP DUTY

David Gauke has branded those who avoid tax as ‘morally’ questionable – but he is open to charges of hypocrisy.

In 2006/7, Mr Gauke used his parliamentary expenses to ensure that taxpayers bore the cost of his stamp duty payments when he moved house.

He claimed £10,248.32 in ‘mortgaged payments’ on his second home that year. That broke down as ‘Inland Revenue Stamp Duty’ of £8,550.
The rest was accumulated solicitors’ fees, land registry and property searches.

He was later cleared of any wrongdoing and has not had to pay any of the money back.
HMRC have launched a series of tax campaigns over the past year, raising more than £500m, by persuading people from different sectors of business to encourage them to come forward and pay any tax they may not have declared.
These campaigns have included ones focusing on plumbers and electricians.
A campaign on trades more generally, including home repair, maintenance and improvement, will follow at the end of this year or early next year.
There is no law against paying someone in cash or asking to be paid in cash but traders can use cash payments to avoid declaring all their income or by dodging VAT.
But Treasury officials say customers should be ‘good citizens’ by not accepting cash work without a receipt.
Labour MP John Mann, a member of the Treasury Select Committee accused the Treasury of operating ‘double standards’ by threatening ordinary people who pay for jobs in cash while failing to get to grips with widespread corporate tax avoidance.
‘Everyone should be paying their fair share in taxes but this could end up being ridiculous.
treasury threatens to expose
‘It would be ridiculous if a pensioner paying a fiver cash in hand to someone to prune their roses was put through the tax system.
‘At the same time there are huge numbers of rich people and major companies who are not paying anything like the tax they should be doing. It’s double standards.’
Mr Gauke published a consultation document yesterday spelling out ways to crack down on cowboy accountants who run rogue tax avoidance schemes.
In future, they will have to give up their client lists and will remain liable even if they close the schemes or move companies.
The announcement came after comedian Jimmy Carr admitted to making a “terrible error of judgment” when it emerged he used a complex scheme to reduce his tax bill.
The K2 tax-avoidance scheme Carr is said to have used enables members to pay income tax rates as low as 1 per cent.

Retort: A Labour MP said it was 'ridiculous' to put small payments such as five pounds for cleaning and gardening through the tax system
Retort: A Labour MP said it was 'ridiculous' to put small payments such as five pounds for cleaning and gardening through the tax system
Mr Gauke said: ‘These schemes damage our ability to fund public services and provide support to those who need it. They undermine the actions of the vast majority of taxpayers, who pay more in tax as a consequence of others enjoying a free ride.
Pugh 24/07/12
Union leaders said the Government would be better off closing the loopholes used by avoidance schemes.
Brendan Barber, TUC general secretary, said: ‘Successive governments have run shy of reforms to ensure the very wealthiest pay their fair share of tax.
‘But with countries around the world under pressure to reduce deficits, fair tax is an economic necessity.’ The TaxPayers’ Alliance said ministers needed to concentrate on reforming the complex tax system.
Matthew Sinclair, director of the TPA, said: ‘The Government is right to act to ensure that everyone pays their fair share of tax, but new powers to uncover specific abuses are a poor substitute for serious reform of the tax system so that there are fewer loopholes.
‘Ministers need to be more realistic about HMRC’s ability to clamp down when its resources are so stretched simply administering our hideously complicated taxes, let alone chasing those finding creative and legally dubious ways around them.
‘With a better tax system, HMRC staff can focus their attention on tackling those who are abusing the system. Proper reforms can ensure that everyone pays no more, and no less, than their fair share.’

0 comments:

Post a Comment

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Lady Gaga, Salman Khan