Freedom of news in the world ,wanted to show the problem in the societies

ជនជាតិខ្មែរកើតនៅលើដីខ្មែរ ត្រូវចេះខំថែជាតិឲ្យបានរុងរឿង កេរ្តិ៍ឈ្មោះជាតិ យើងបានថ្កុំថ្កើង លុះត្រាតែយើងចេះថែរក្សា។ ទោះបីខ្មែររស់នៅប្រទេសណា ចូរកុំភ្លេចថាខ្លួនកើតមកជាខ្មែរ កុំឲ្យបរទេស គេមកបង្វែរ ឲ្យខ្មែរនិងខ្មែរ បែកសាមគ្គីគ្នា ថ្វីបើគេហ៊ានចំណាយ ប្រាក់កាសចាយហូរហៀរយ៉ាងណា ចូរកុំភ្លេច កេរ្តិ៍ឈ្មោះខេមរា រុងរឿងថ្លៃថ្លា តាំងពីបុរាណ ព្រលឹងជាតិនៅគង់វង្សបានយូរ ទាល់តែយើង ស៊ូរួបរួមគ្នាគ្រប់ប្រាណ កសាងជាតិដោយក្តីក្លាហាន នោះជាតិយើងបានស្គាល់ក្តីរុងរឿង។

ខ្មែរស្រឡាញ់ខ្មែរចេះជួយខ្មែរនោះប្រទេសរបស់យើងអាចរីកចំរើនបាន

Sunday, October 7, 2012

Family friend charged with murder of five-year-old April Jones: New pictures released of Mark Bridger, 46, as search for body continues

  • April went missing on Monday evening after she was seen getting into a car near her home in the Welsh market town of Machynlleth
  • Bridger was arrested on Tuesday in connection with the youngster's disappearance, but was re-arrested on suspicion of April's murder
  • Her family thanked those who helped the inquiry for their 'overwhelming' support
  • Despite a huge search from the community and police, the youngster has not been seen since Monday
  • Hundreds are expected to attend a church service in April's honour in Machynlleth today


Mark Bridger will appear in court tomorrow accused of murdering five-year-old April Jones, who disappeared while playing near her home.
He will also face charges of child abduction and perverting the course of justice. The development followed a second fingertip search of the former welder’s cottage in a hamlet four miles from where April went missing.
Bridger, 46, who was questioned by detectives over four days and is a friend of April’s father, will appear before Aberystwyth Magistrates’ Court.
Scroll down for video
This new picture of April Jones was released yesterday as police turned to a steep hillside in their search for the five-year-old
This new picture of April Jones was released yesterday as police turned to a steep hillside in their search for the five-year-old
Hopes of finding the youngster alive have all but ended, but a massive search is still continuing around her hometown of Machynlleth, mid-Wales, and police have released new pictures of her.
News of the charges was relayed to April’s family shortly before an official announcement from the officer leading the investigation.

Last night April’s parents – Paul, 43, and Coral Jones, 40 – were being comforted at an undisclosed address by family and Dyfed Powys police liaison officers.
They were also visited by the force’s chief constable, Jackie Roberts, who said afterwards: ‘Now that Mark Bridger has been charged with this horrific crime it is time to let the judicial process take its course and time to let the family come to terms with what has happened in the last week.
Mark Bridger, pictured on holiday, has been charged with the murder of April Jones
Mark Bridger playing with two dogs on a beach
Accused: These photographs show Mark Bridger, the man charged with the murder of missing April Jones, on holiday, left, and playing with two dogs on a beach, right

Fun times: Mark Bridger and former girlfriend Vicky Fenner enjoying a night out with friends at the pub
Larking about: A Facebook picture shows Mark Bridger jokily sticking his head inside a dinosaur's mouth
Fun times: Mark Bridger and former girlfriend Vicky Fenner enjoying a night out with friends at the pub, and a Facebook picture showing Mark Bridger jokily sticking his head inside a dinosaur's mouth
‘Our efforts to find April will be as meticulous as they have been from the outset of this enquiry, until we have exhausted all available options.’
Mark Bridger, 46, has been charged with the murder of missing five-year-old April Jones
Mark Bridger, 46, has been charged with the murder of missing five-year-old April Jones
Earlier, the district crown prosecutor for Wales, Iwan Jenkins, said that after a ‘detailed review of the evidence .  .  . my conclusion is that there is  sufficient evidence to charge Mark Bridger with the murder of April Jones and that it is in the public interest to do so’.
He added: ‘I realise that this is an incredibly difficult time for April’s family, friends and the community.’
Bridger was arrested on  Tuesday after being stopped by officers as he walked near the River Dyfi, two miles north of Machynlleth.
On Friday night search teams in white boiler suits entered Bridger’s cottage in the hamlet of Ceinws, north of Machynlleth, for a second inspection.
The house, close to the River Dyfi, where the coastguard and RNLI crews have also been searching for April, had been sealed off by police on Thursday morning.
A white plastic tent was erected over the entrance to the two-storey building on Friday night and police also searched hedgerows opposite.
They had earlier lifted paving slabs and examined rubbish bags and recycling crates at the rear of the property.
District Crown Prosecutor from the CPS Iwan Jenkins, Chief Constable Jackie Roberts and Superintendent Ian John
Announcement: (Left to right) District Crown Prosecutor from the CPS Iwan Jenkins, Chief Constable Jackie Roberts and Superintendent Ian John told reporters that the search would continue for April

It was announced at the press conference in Aberystwyth that Mark Bridger had been charged with child abduction, murder, and perverting the course of justice
Police told reporters gathered at the press conference in Aberystwyth that Mark Bridger had been charged with child abduction, murder, and perverting the course of justice

At first light yesterday, more than 60 police officers, assisted by emergency workers, began searching rivers, woodland and fields.
April was abducted as she was playing with friends outside her home last Monday. She was seen getting into what was described as a van.
On Friday her mother continued to insist that she believed April was still alive.
April Jones
April's family released three new pictures of the schoolgirl yesterday including this one with her face painted
April went missing on Monday evening and the entire community has been out looking for her
Search: Five-year-old April was seen willingly getting into a large vehicle at around 7pm on Monday
Search: Five-year-old April was seen willingly getting into a large vehicle at around 7pm on Monday
A police search team go through rubbish at the home of suspect Mark Bridger
A police search team go through rubbish at the home of accused Mark Bridger

Search teams launch boats into the river as it emerges police are now looking for April's body
Search teams launch boats into the river as police continue to look for April's body
In a Facebook page message posted on her behalf by her niece Mel Moon, Mrs Jones stated: ‘I am not giving up hope and have not been told my daughter is dead yet. Please stay hopeful!’

But Montgomeryshire MP Glyn Davies said Bridger being charged had changed the balance of hope in the community.
‘The fact the evil shadow descended in the midst of a place like this, one of the safest in the Britain, has made people realise it could happen anywhere and that’s why it has had such a huge impact,’ he said.
April's mother Coral is seen at a press conference earlier this week, during which she made an emotional appeal for the return of her five-year-old daughter
April's mother Coral is seen at a press conference earlier this week, during which she made an emotional appeal for the return of her five-year-old daughter
Bridger attended the same school parents' evening as April's mother Coral (pictured) and father hours before their daughter disappeared
Bridger attended the same school parents' evening as April's mother Coral Jones (pictured) and father hours before their daughter disappeared
Meanwhile, further accounts have been disclosed of Bridger’s close relationship with April’s father.
A former friend of the accused, who would not be identified, said: ‘Paul was a pretty close friend – Mark was often around there because his own kids live on the same estate.
‘Mark’s hobbies include clay pigeon shooting and motors – he’s very keen on banger racing and has competed in races. Most people around here know his face.’
A friend of the Jones family added: ‘Mark was often at their house. He and Paul used to mend motorbikes together in Paul’s garage.
‘I cannot stop thinking of April, playing outside on the trampoline, singing, laughing and running about with her friends on the square in the middle of the estate.’
Hunt: Forensic officers are seen erecting a tent outside Bridger's house in Ceinws
Hunt: Forensic officers are seen erecting a tent outside Bridger's house in Ceinws

Charged: Forensic officers outside the home of Mark Bridger, who has today been charged with murder following the disappearance of five-year-old April Jones
Charged: Forensic officers outside the home of Mark Bridger, who has today been charged with murder following the disappearance of five-year-old April Jones

Investigators search through bins outside Mark Bridger's home in the village of Ceinws
Investigators search through bins outside Mark Bridger's home in the village of Ceinws

St. Peters Parish Church in Machynlleth where a candle lit vigil was held. A pink cloth is seen tied on the gate entrance in support of the search to find April
A pink cloth was tied to the gate outside St Peter's Parish Church in Machynlleth during the week as the community turned out in force to help search for missing April

Police sit in prayer during the vigil at St. Peters Parish Church as the search enters its fifth night
Police attended a candlelit vigil held at the parish church on the fifth night of the search for missing April

MACHYNLLETH: THE TOWN WITH A BROKEN HEART

Vigil: A girl from April's school lights a candle with Rev Kathleen Rogers
Vigil: A girl from April's school lights a candle with Rev Kathleen Rogers
They had come every night to pray for April Jones’s safe return. And when hopes of finding her alive had faded, they came in greater numbers than ever.

On Friday evening, locals poured into St Peter’s Church in the centre of Machynlleth for a candlelit vigil for the five-year-old, believed by police to have been murdered but still not found.

Their prayers for April had not been answered, but they went to the church to find solace in the ritual and in one another’s company. On previous evenings they had been united in hope; now they were united in the terrible shock of the realisation of their fears.

As the Right Reverend Andrew John, the Bishop of Bangor, read the parable of the Good Samaritan and spoke of giving thanks for  the love and compassion shown to the community during the last awful week, the congregation sat silently, some wiping their eyes.

Among them were parents holding the hands of their little sons and daughters, dressed in the uniform of April’s school, Machynlleth Primary. One row was filled with officers from the local police force.

Lighting candles seemed to bring some comfort to the many who joined the long line to the altar.

As the Bishop said, it helped to ‘give form to some of their unformed emotions and griefs.’
He told me: ‘There are people here of no faith, but they want to express hope in the darkness.
There’s a real strength to this community, but I’ve also been struck by how people have refused to allow this terrible incident to become a commentary on Machynlleth. There’s almost a defiance in the way they’re acting – Machynlleth isn’t like this; we’re better than this.’

That spirit was still in evidence throughout the small, close-knit community yesterday.
In Wheeler’s fabric and haberdashery shop, which provided the pink ribbons festooned around the town’s every gatepost, tree trunk and car aerial, workers refused to give up their production line of snipping and tying.

‘She hasn’t been found yet, so we’re not going to stop,’ said a woman behind the counter, fixing safety pins to newly made bows.

But there is no doubt that the predominant emotion is grief. Machynlleth is a market town with 2,200 residents who all seem to know one another. At its core is a traditional Welsh community  of families who have been there for generations, but they have been joined over the past few  decades by many from other parts of Britain.

They come because of the spectacular landscape, the laid-back atmosphere created by vegan cafes and craft shops and, above all, because of its reputation as a safe, peaceful place to bring up their families. That assumption has been brutally destroyed, leaving the community traumatised.

‘The heart of the town has been broken by this,’ said one neighbour of April’s family on the Bryn-y-Gog estate. ‘People thought we lived in the safest place on Earth and now, in an instant, that idea has been shattered.’

The mood of the town altered perceptibly after the announcement that police were now treating April’s disappearance as a murder inquiry. Yesterday, the ribbons and leaflets about the appeal set up for April’s family were still being handed out in shops, but the sense of purpose which had kept people strong had vanished. The town centre was quiet, the atmosphere sombre.

At April’s school, teachers had helped pupils create heart-shaped messages and decorate the building with pink ribbons in support of the missing five-year-old. Once the word ‘murder’ was used, parents had to find a way to tell their children she might not be coming back. One man whose daughter is a pupil said: ‘I don’t know how I’m going to do it. It’s so awful.’

The search continues, with emergency services including the coastguard, RNLI, RAF mountain rescue and 150 members of mountain rescue teams from across the UK combing woodland and rivers.

The possibility that April could never be found is a fear people are trying not to contemplate. Locals know better than anyone the harshness of the terrain  surrounding the town, with its countless mineshafts and the fast-flowing River Dyfi. 

‘She has to be brought home,’ said Tim Jenkins, who moved with his family from Manchester to Machynlleth to work at the Centre for Alternative Technology and lives a two-minute walk from April’s family. ‘If the rescue teams can’t find her, locals will never stop looking until they can bring her home. It’s that sort of community.’

The Bishop is all too aware of what lies ahead for its residents. ‘As the initial shock settles, there will be a mix of anger and despair,’ he said. ‘But I think there will also be a stronger pulling together.’

This remarkable community  will need to draw on all its reserves of strength and solidarity in the weeks ahead.

0 comments:

Post a Comment

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Lady Gaga, Salman Khan