Freedom of news in the world ,wanted to show the problem in the societies

ជនជាតិខ្មែរកើតនៅលើដីខ្មែរ ត្រូវចេះខំថែជាតិឲ្យបានរុងរឿង កេរ្តិ៍ឈ្មោះជាតិ យើងបានថ្កុំថ្កើង លុះត្រាតែយើងចេះថែរក្សា។ ទោះបីខ្មែររស់នៅប្រទេសណា ចូរកុំភ្លេចថាខ្លួនកើតមកជាខ្មែរ កុំឲ្យបរទេស គេមកបង្វែរ ឲ្យខ្មែរនិងខ្មែរ បែកសាមគ្គីគ្នា ថ្វីបើគេហ៊ានចំណាយ ប្រាក់កាសចាយហូរហៀរយ៉ាងណា ចូរកុំភ្លេច កេរ្តិ៍ឈ្មោះខេមរា រុងរឿងថ្លៃថ្លា តាំងពីបុរាណ ព្រលឹងជាតិនៅគង់វង្សបានយូរ ទាល់តែយើង ស៊ូរួបរួមគ្នាគ្រប់ប្រាណ កសាងជាតិដោយក្តីក្លាហាន នោះជាតិយើងបានស្គាល់ក្តីរុងរឿង។

ខ្មែរស្រឡាញ់ខ្មែរចេះជួយខ្មែរនោះប្រទេសរបស់យើងអាចរីកចំរើនបាន

Friday, March 29, 2013

Google and Ogooglebar: Who owns the meaning of words?


Google logo projected on to a hand (Copyright: Getty Images)
(Copyright: Getty Images)
How do you say “something that cannot be found on the web using a search engine” in Swedish?

Until this week, you could have said ogooglebar, a term sanctioned by no less than the Language Council of Sweden, and roughly equivalent to the English speaker’s mouthful “ungooglable.”
Unfortunately for search-challenged Scandinavians, Google didn’t like the idea of its name being part of a general term for online search, and suggested amending the definition to describe only searches performed via Google. The Language Council – which is dedicated to documenting the emergence of new words in Swedish – didn’t think much of this, or fancy a lengthy legal process. So the word was removed from the official list of new Swedish terms.
Whether absence from this list will make much difference to Swedish speaking habits remains to be seen, although it seems unlikely. As the Council put it in an online statement on 26th March – at least so far as I can tell, courtesy of none other than Google’s translation service – “Google has namely forgot one thing: language development do not care about brand protection. No individual can decide about the language.” The grammar may be iffy, but the point is clear. Courtesy of the internet, the furore around ogooglebar is likely only to spread its usage.
There are larger concerns at stake here, however. I’ve spent much of the last year writing a book about language and technology, and the rise of “ungooglable” and its international equivalents marks one of the most characteristic linguistic evolutions of our age: binary vocabulary.
Unfollow, unfriend
To take just a handful of terms, consider what it means to “like” and to “unlike”, or to “favourite” and to “unfavourite”; how you can “follow” and “unfollow”, or “friend” and “unfriend”, other people; and how you constantly “click” or “unclick” onscreen boxes.
In each case, what’s on offer is a near-miraculous promise of agency: the possibility of words and actions that are, unlike those taking place in the real world, entirely reversible. There’s nothing that cannot be undone in an instant, then done again at will (the word “undone” itself has existed in English for around 700 years but, when Shakespeare and his predecessors used it, they usually implied death or destruction: a far cry from pressing “Ctrl-Z” on a keyboard).
Even “ungoogleable” has a reassuring kind of certainty to it. On the one hand lies the ordered, searchable realm within which we conduct our daily digital business. On the other, there’s the stuff we’re best off not worrying about: a messy, unsearachable space spanning everything from cyber-dissidents to criminals, via paywalls and anonymous networks.
Except, of course, the boxes of online experience are never quite as tidy as they seem. “Untag” yourself from an embarrassing public image – or indeed from an image that doesn’t actually show you at all – and both the deed and the undeed will remain recorded forever. Unfollow or unfriend someone you know and they will vanish from view – but they may well never forget or forgive. No matter how many times you click undo, the machine records and remembers.
Reversible words promise a kind of perpetual present, in which everything can always be exactly the way you want it (provided you only feel one of two ways). Yet data itself only accumulates. Whether you consider yourself to be ogooglebar or not, the digital book of your life is steadily being written within somebody’s servers – and few of its words will ever be unwritten.

0 comments:

Post a Comment

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Lady Gaga, Salman Khan