Freedom of news in the world ,wanted to show the problem in the societies

ជនជាតិខ្មែរកើតនៅលើដីខ្មែរ ត្រូវចេះខំថែជាតិឲ្យបានរុងរឿង កេរ្តិ៍ឈ្មោះជាតិ យើងបានថ្កុំថ្កើង លុះត្រាតែយើងចេះថែរក្សា។ ទោះបីខ្មែររស់នៅប្រទេសណា ចូរកុំភ្លេចថាខ្លួនកើតមកជាខ្មែរ កុំឲ្យបរទេស គេមកបង្វែរ ឲ្យខ្មែរនិងខ្មែរ បែកសាមគ្គីគ្នា ថ្វីបើគេហ៊ានចំណាយ ប្រាក់កាសចាយហូរហៀរយ៉ាងណា ចូរកុំភ្លេច កេរ្តិ៍ឈ្មោះខេមរា រុងរឿងថ្លៃថ្លា តាំងពីបុរាណ ព្រលឹងជាតិនៅគង់វង្សបានយូរ ទាល់តែយើង ស៊ូរួបរួមគ្នាគ្រប់ប្រាណ កសាងជាតិដោយក្តីក្លាហាន នោះជាតិយើងបានស្គាល់ក្តីរុងរឿង។

ខ្មែរស្រឡាញ់ខ្មែរចេះជួយខ្មែរនោះប្រទេសរបស់យើងអាចរីកចំរើនបាន

Friday, March 15, 2013

Thousands line streets as body of Hugo Chavez is paraded past slums and crumbling buildings to resting place in Caracas museum

  • Despite crowds of mourners on the streets, Chavez's worrying legacy was visible in Caracas's dangerous slums
  • Venezuelan capital has fifth highest homicide rate in the world
  • Former Justice Minister Tareck El Aissami said police are responsible for up to 20 per cent of Venezuela's crimes
  • While thousands were on the streets to mourn Chavez's passing, others were queuing up to get basic food

The road to late president Hugo Chavez's final resting place in Caracas showed just how impoverished ordinary Venezuelans are, as parade pictures showed some of the most dangerous slums on the planet.
While tens of thousands of mourners lined the streets to mourn former President Chavez's passage to the museum where he will be displayed indefinitely, it highlighted how severe problems in Venezuela are for who ever will lead the country next.
Mr Chavez, who ruled for 14 years, died of cancer last week.
The funeral route of Venezuela's late President Hugo Chavez revealed the horrifying conditions in which many Venezuelans live
Chavez's legacy: The funeral route of Venezuela's late President Hugo Chavez revealed the horrifying conditions in which many Venezuelans live
Tens of thousands of Venezuelans gathered along that route today to watch the late president's body cross the city in another choreographed show designed to keep Chavez supporters in thrall, at least until an April 14 election scheduled to replace him.
All along the funeral route were unmistakable signs that this 28 million-person country is not only unsafe, but that its basic services no longer work.
The parade showed bridges in dire need of repair and food shops looking sparse and understocked. 
Venezuela's acting President Nicolas Maduro drives a military vehicle while his Foreign Minister Elias Jaua (top centre), president of Congress Diosdado Cabello (top left) and other members of his government lead the funeral parade
Vying for power: Venezuela's acting President Nicolas Maduro drives a military vehicle while his Foreign Minister Elias Jaua (top centre), president of Congress Diosdado Cabello (top left) and other members of his government lead the funeral parade
Crumbling apartment towers and food lines often shared the pavement with cheering crowds eager to greet their departed Comandante.
'More than anything, the government continues fighting with everyone, and does everything badly,' said Francisco Olivero, a 54-year-old carpenter who lives with his wife and five children in the poor neighborhood of Catia, a few streets from the funeral route.
 

Like many Venezuelans, Olivero said wartime-levels of street violence all over the city were his top worry. 
'They kill people here every day,' he said. 'I've lost friends, relatives.'
Onlookers throw confetti as his body was being transferred from a military academy, where it has been lying in state, to the military museum
Elaborate mourning: Onlookers throw confetti as his body was being transferred from a military academy, where it has been lying in state, to the military museum
As thousands of bused-in police academy cadets gathered along the route, Olivero and his wife Yelitza Acuna were waiting in line to buy flour, coffee, butter and other food staples that they said have been hard to come by for about two years.
The shop, which sat along the most trafficked part of the route, drew a crowd of people desperate for a few bags of flour.
'The word spread in the street, and we all came running here,' said Oliver's wife, Yelitza Acuna, a cook's assistant.
Economists say government-imposed price controls designed to dampen inflation topping 20 percent have made it impossible for shop owners to sell basic foods at a profit, sparking widespread shortages.
The presidential guard soldiers carry the coffin at the start of a procession in which Venezuelans lined up to bid their last farewell to Hugo Chavez. In the background a portrait of independence hero Simon Bolivar.
Pomp and ceremony: The presidential guard soldiers carry the coffin at the start of a procession in which Venezuelans lined up to bid their last farewell to Hugo Chavez. In the background a portrait of independence hero Simon Bolivar.
Officials have accused suppliers of hoarding the goods and have invaded warehouses looking for sugar, flour and other food items in short supply.
'You can't find anything,' said 27-year-old lawyer Anglys Bericote, who rode a bus for four hours from the town of Cajigal to view the funeral cortege.
Wearing a heart-shaped 'I am Chavez' badge, she said she was taking the opportunity to also stock up on basic goods. People in her town have even had to go without toothpaste and toilet paper, she said.
'It's all the plan of the private businesses,' she said, repeating the government's line of attack. 'They want to hold onto everything so that it riles up people.'
A few blocks from the military museum, Jonathan Rodriguez watched government supporters pass by in red T-shirts bearing Chavez's image. Raw sewage trickled from a broken pipe down the street, and the 37-year-old insurance agent scolded his two sons for playing nearby.
Religious and political ceremonies were held at the military museum, attended by Mr Chavez's chosen successor Nicolas Maduro.
Lying in state: Religious and political ceremonies were held at the military museum, attended by Mr Chavez's chosen successor Nicolas Maduro
'The majority of them don't complain about the problems here,' Rodriguez whispered about the passing Chavez supporters. 'It's as if they didn't exist.'
Rodriguez said he doesn't have that luxury.
Violent crime is so bad in his part of town that he and his family shut themselves inside their home every night by 6 p.m., only opening the iron gate covering his front door the next morning.
Yet for Rodriguez, staying indoors might not be enough to protect him and his family from the war outside. Several weeks ago, a stray bullet penetrated the zinc roof of a neighbor's house.
Almost all of Caracas' streets empty of people by dusk as residents with a homicide rate 20 times that of the United States.
On Thursday, the U.N. Development Programme issued a study finding Venezuela had the world's fifth highest homicide rate, behind Honduras, El Salvador, the Ivory Coast and Jamaica. 
Many believe the police are a big part of the problem.
Chavez's brothers Adam Chavez, left, and Anibal Chavez, right carried his coffin, while thousands of people lined the streets to catch a glimpse of the hearse
Death of a strong leader: Chavez's brothers Adam Chavez, left, and Anibal Chavez, right carried his coffin, while thousands of people lined the streets to catch a glimpse of the hearse
In an astounding revelation, former Justice Minister Tareck El Aissami said in 2009 that police were responsible for up to 20 per cent of the country's crimes.
'I just stay inside now,' Rodriguez said. 'Outside, it's not safe.'
The hills around the military academy are covered with bare-brick slums. More Venezuelans have moved into such slums during Chavez's government, casualties of a housing deficit that the human rights group Provea estimates at 2 million units. Official figures show the number of houses deemed "inadequate" in the country grew from 295,000 in 1999 to more than 404,000 in 2011.
The growth of such neighborhoods has contributed to other problems. Due to crumbling or inexistent infrastructure, sewage all over the city goes mainly to one place: the once-pristine Guaire River, which runs along most of Chavez's funeral route.
In 2005, Chavez had famously promised that Venezuelans would one day be able to swim in its waters. Trying to do that today would be nothing less than life-threatening.
Hugo Chavez was keen to show off his army credentials at parades in Caracas
Military might: Hugo Chavez was keen to show off his army credentials at parades in Caracas
Retired truck driver Miguel Mosquera said he remembered the idyllic scene there decades ago, when the river was a perfect place to spend a sunny day.
He lives in the neighborhood of San Antonio, close to the river and within sight of the funeral route.
'The city grew too much,' the 67-year-old said. 'In the 30s and in the 40s, people bathed in this river. ... Here, when it rains, it's chaos, you see that the river sometimes spills over when it rains.'
Jose Leal, who had stopped by a bakery near the route, said he had given up on any change under the current government, led by Chavez's hand-picked successor Nicolas Maduro.
'It isn't easy, brother,' Leal said as Chavez supporters headed to the river to watch the cortege pass. 'It's worrying. It creates stress, stress in the family, stress at work.'

0 comments:

Post a Comment

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Lady Gaga, Salman Khan