Freedom of news in the world ,wanted to show the problem in the societies

ជនជាតិខ្មែរកើតនៅលើដីខ្មែរ ត្រូវចេះខំថែជាតិឲ្យបានរុងរឿង កេរ្តិ៍ឈ្មោះជាតិ យើងបានថ្កុំថ្កើង លុះត្រាតែយើងចេះថែរក្សា។ ទោះបីខ្មែររស់នៅប្រទេសណា ចូរកុំភ្លេចថាខ្លួនកើតមកជាខ្មែរ កុំឲ្យបរទេស គេមកបង្វែរ ឲ្យខ្មែរនិងខ្មែរ បែកសាមគ្គីគ្នា ថ្វីបើគេហ៊ានចំណាយ ប្រាក់កាសចាយហូរហៀរយ៉ាងណា ចូរកុំភ្លេច កេរ្តិ៍ឈ្មោះខេមរា រុងរឿងថ្លៃថ្លា តាំងពីបុរាណ ព្រលឹងជាតិនៅគង់វង្សបានយូរ ទាល់តែយើង ស៊ូរួបរួមគ្នាគ្រប់ប្រាណ កសាងជាតិដោយក្តីក្លាហាន នោះជាតិយើងបានស្គាល់ក្តីរុងរឿង។

ខ្មែរស្រឡាញ់ខ្មែរចេះជួយខ្មែរនោះប្រទេសរបស់យើងអាចរីកចំរើនបាន

Friday, March 15, 2013

U.S. Bolstering Missile Defense to Deter North Korea’s Threats


Win Mcnamee/Getty Images
Defense Secretary Chuck Hagel, center, after a Pentagon briefing where he said America was increasing its missile defenses. 

 WASHINGTON — The Pentagon will spend $1 billion to deploy additional ballistic missile interceptors along the Pacific Coast to counter the growing reach of North Korea’s weapons, a decision accelerated by Pyongyang’s recent belligerence and indications that Kim Jong-un, the North Korean leader, is resisting China’s efforts to restrain him. 
 The new deployments, announced by Defense Secretary Chuck Hagel on Friday, will increase the number of ground-based interceptors in California and Alaska to 44 from 30 by 2017. 
 The missiles have a mixed record in testing, hitting dummy targets just 50 percent of the time, but officials said Friday’s announcement was intended not merely to present a credible deterrence to the North’s limited intercontinental ballistic missile arsenal. They said it is also meant to show South Korea and Japan that the United States is willing to commit resources to deterring the North and, at the same time, warn Beijing that it must restrain its ally or face an expanding American military focus on Asia. 
 “There’s been a quickening pace of provocations,” said one senior administration official, describing actions and words from North Korea and its new leader, Mr. Kim. “But the real accelerant was the fact that the North Koreans seemed more unmoored from their Chinese handlers than even we had feared.” 

Although American and South Korean intelligence officials doubt the North is close to being able to follow through on a nuclear strike, or that it would even try, given its almost certain destruction, analysts say the country’s aggressive behavior is an important and worrying sign of changing calculations in the North.
In interviews over recent days, Obama administration officials described internal debates at the White House and the Pentagon about how strongly to react to the recent provocations. It is a delicate balance, they said, of defending against real potential threats while avoiding giving the North Koreans what one official called “the satisfaction of seeming to make the rest of the world jumpy.” 
In announcing the deployments at a Pentagon news conference, Mr. Hagel cited North Korea’s third test of nuclear weapons technology last month, the successful test of a long-range missile that sent a satellite into space, and the discovery that a new generation of mobile missiles appeared closer to development.
“We will strengthen our homeland defense, maintain our commitments to our allies and partners, and make clear to the world that the United States stands firm against aggression,” Mr. Hagel said.
All 14 of the new interceptors will be placed in silos at Fort Greely, Alaska, where 26 interceptors are already deployed. Four others are at Vandenberg Air Force Base in California.
North Korea has always been an unpredictable, provocative dictatorship. But even by its own standards, the isolated Communist regime’s recent decision to nullify a wartime cease-fire and weeks of increasingly hyperbolic warnings, including of a pre-emptive nuclear strike, appear to have crossed new and dangerous lines.
Adm. James A. Winnefeld Jr., the vice chairman of the Joint Chiefs of Staff, also spoke at the Pentagon on Friday and described how the United States was deliberately building a two-tiered system of deterrence against North Korea.
The United States will “put the mechanics in place to deny any potential North Korean objectives to launch a missile to the United States, but also to impose costs upon them if they do,” Admiral Winnefeld said.
In an unusually pointed warning to the new North Korean leader, Admiral Winnefeld added, “We believe that this young lad ought to be deterred by that — and if he’s not, we’ll be ready.”
The arguments for bolstering the limited missile defense were symbolic of the larger problem.
The antimissile systems are considered less than reliable, and some administration officials were  reluctant to pour additional resources into deploying more of the existing technology.
But in testimony to the Senate Armed Services Committee, Gen. C. Robert Kehler, the commander of the United States Strategic Command, made clear they serve a larger purpose. “Deterring North Korea from acting irrationally is our No. 1 priority,” he said. He acknowledged that there were doubts that the 30 existing antimissile systems would be sufficient, and added that an additional site in the United States, on the East Coast, may be needed to deter Iran.

0 comments:

Post a Comment

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Lady Gaga, Salman Khan