Freedom of news in the world ,wanted to show the problem in the societies

ជនជាតិខ្មែរកើតនៅលើដីខ្មែរ ត្រូវចេះខំថែជាតិឲ្យបានរុងរឿង កេរ្តិ៍ឈ្មោះជាតិ យើងបានថ្កុំថ្កើង លុះត្រាតែយើងចេះថែរក្សា។ ទោះបីខ្មែររស់នៅប្រទេសណា ចូរកុំភ្លេចថាខ្លួនកើតមកជាខ្មែរ កុំឲ្យបរទេស គេមកបង្វែរ ឲ្យខ្មែរនិងខ្មែរ បែកសាមគ្គីគ្នា ថ្វីបើគេហ៊ានចំណាយ ប្រាក់កាសចាយហូរហៀរយ៉ាងណា ចូរកុំភ្លេច កេរ្តិ៍ឈ្មោះខេមរា រុងរឿងថ្លៃថ្លា តាំងពីបុរាណ ព្រលឹងជាតិនៅគង់វង្សបានយូរ ទាល់តែយើង ស៊ូរួបរួមគ្នាគ្រប់ប្រាណ កសាងជាតិដោយក្តីក្លាហាន នោះជាតិយើងបានស្គាល់ក្តីរុងរឿង។

ខ្មែរស្រឡាញ់ខ្មែរចេះជួយខ្មែរនោះប្រទេសរបស់យើងអាចរីកចំរើនបាន

Tuesday, April 2, 2013

How granny pants just got sexy: Big knickers are trendy for the first time since the 50s. So was Petronella Wyatt seduced by them?


By Petronella Wyatt

Brevity is the soul of lingerie. Or so we have been led to believe.
Who can forget, after all, the horror of poor Bridget Jones when she realised Daniel Cleaver was about to see her ‘giant granny pants’ in the hit film?
Since the Fifties, knickers have been steadily shrinking, eventually leading to the pain-inducing thong becoming the undergarment of choice for a generation of women.
But now, suddenly, it seems the not-so-brief briefs are back.
Actress and model Rosie Huntington-Whiteley has designed her own high-waisted range of underwear for M&S’s Autograph label this season, with Ava Gardner and Grace Kelly-inspired camiknickers boldly occupying the aisles of the stores’ lingerie departments.
But while Rosie, with her gazelle-like proportions, undoubtedly looks fabulous in these bloomers, what chance do mere mortals stand of looking anything other than lumpy?
Petronella Wyatt summons her inner Hollywood siren and intrepidly strips off to find out — while Charlotte Elliston, a buyer at luxury lingerie retailer Rigby & Peller, gives her ruling on which bra and big pants’ sets are, well… pants.
Rosie for Autograph
Rosie for Autograph

9/10 Rosie for Autograph, Bra , £22, Briefs, £15 (marksandspencer.com)

Petronella says: When I picked up these silk briefs and bra, they felt luxurious and special.
This set really delivers on the bra front — underwired, it provides lift and support, with some enchanting lace and perky bows.
The briefs are extremely high-waisted but cover any imperfections around my midriff.
Miraculously, they also lengthen my legs, thanks to the high cut.
They feel lovely on the skin and I could easily picture the young Brigitte Bardot running about in them.
They also look much more expensive than they are.
Charlotte says: These silky knickers are perfect for evenings but less suitable for wearing all day.
They’re brilliant for women with bigger legs, as the cut flatters a fuller thigh, and the nude-coloured
lace makes them look longer.
The lace panel will also avoid an unattractive VPL — but beware this pale colour if you’ve got a darker skin tone.
Best for: shaping your bum
Freya bra, £18, briefs, £18 (freyalingerie.com)
Freya bra, £18, briefs, £18 (freyalingerie.com)

7/10 Freya bra, £18, briefs, £18 (freyalingerie.com)

Petronella says: I love this set. The briefs are cleverly cut to disguise imperfections.
There are few embellishments, so they won’t interfere with the silhouette of your clothes.
It is almost impossible to wear high-waisted briefs with trousers because of the VPL but you could with these.
I also like the bra, which gives enough lift without being burlesque.
Charlotte says: These are lovely and light because of the sheer side panels. The clever combination of mesh and opaque breaks up the garment, which makes it look smaller.
But the knickers don’t seem to give much shape to the bum.
Best for: women with fuller figures
ultimo
ultimo

6/10 Ultimo London bra, £34, briefs, £16 (ultimo.co.uk)

Petronella says: I have always thought navy blue is more seductive than black, so I tried on these with some excitement. I wasn’t disappointed. The colour flatters pale skin and the silk feels gorgeous.
I have two caveats however: the bra, which is multi-way, doesn’t provide enough uplift, and the briefs are a little too loose to cinch my waist.
Once again, you need to be very skinny to wear these, which is a pity, as I adore the colour.
Charlotte says: The lovely lace-and-satin combination makes these knickers suitable for special occasions. The cobalt blue, which is very on-trend this season, will also look brilliant on darker skin tones.
However, those with shorter legs should steer clear of this straight-across cut. The sheerness on the back is seductive and gives good coverage, too.
Best for: special occasions
nancie bra
Nancie bra

8/10 Nancie bra, £26, briefs £16 (bouxavenue.com)

Petronella says: I’ve always been a fan of cream and white underwear, as it is reminiscent of trousseau in romantic novels.
And this set works perfectly — the bra support is stupendous and the briefs are cut high enough to
enhance the waist, but they aren’t too low on the leg.
This is one of the prettiest sets I’ve tried on, and it is reasonably priced, too.
Charlotte says: The ruching on the sides of the briefs gives an illusion of shaping but doesn’t actually hold you in.
These would work best on someone with a smaller tummy, as there is no slimming effect.
The material looks like it gathers at the back but the poly-amide-and-elastane mix will make it light and soft to wear.
Best for: brides
Topshop
Topshop

6/10 Topshop Bralet, £22, Briefs, £12 (topshop.com)

Petronella says: When I saw this set, I literally screamed. The briefs are the largest I’ve ever seen, in a nude spandex-type material, which for some reason has been embellished with studs.
It looks like armour! But looks can be deceptive.
I struggle to get into them but once I succeed, they take an inch off my waist. The bra is cleverly cut to take an inch off the ribcage, too.
These would be great under a tight-fitting dress but, with their grannyish material and unflattering nude colour, they wouldn’t pass the bedroom test! Nice try, though.
Charlotte says: The lace is very feminine but the black lines stop these pants from being boring.
The lines also draw people’s gaze upwards. The high waist is great for women self-conscious about
their belly but the elastic may dig into the skin after a while.
Best for: fashionistas
Agent Provocateur
Agent Provocateur

4/10 Agent Provocateur: Bra, £95, Briefs £125 (agentprovocateur.com)

Petronella says: No, no, no! Ava, Grace and Fred would have hated these.
I feel like a second-rate Marilyn Monroe. The set does little for my figure — the bra and briefs are too
shapeless, and I wish lingerie designers would stay away from nudes and beiges.
They are granny-like and unflattering. The material is good quality but that is the best I can say.
This set would also set you back a lot, so avoid.
Charlotte says: The knickers create a lovely silhouette and are great for holding in the belly.
The elasticated power-mesh material is flattering, and the rigid embroidery adds extra control.
The nude shade makes them invisible under lighter colours.
Best for: under pale clothes
Dita Von Teese
Dita Von Teese

5/10 Von Follies by Dita Von Teese: Bra, £30, Briefs, £20 (debenhams.com)

Petronella says: This set looks a little like the Rosie for Autograph one. I love the powder blue and the lace.
But for a more expensive set, designed by Dita von Teese — who has real retro curves — it doesn’t do its job as well as it should.
The briefs are too low and there’s a tassel on them that is a little vulgar.
It would also spoil the outline of a dress. The bra is pretty but a tad lewd for those shyer than Dita.
Charlotte says: These are very flattering — the lace cross creates a slimming illusion and grabs attention, while the high cut helps elongate short legs.
The sheer material on the bum is sexy but it doesn’t offer any shaping or support.
Best for: elongating short legs
Huit
Huit

7/10 Huit Icone bra, £40, briefs, £35 (asos.com)

Petronella says: I usually run from red underwear as it tends to look a little desperate.
But this is a nice shade of claret and adds some sex appeal to the notion of highwaisted briefs.
I’m not too impressed by the material though, which feels poor quality and is a bit itchy.
Also, the bra could do with more uplift. But, to my amazement, I love the colour — it has converted me to a more adventurous palate.
Charlotte says: The briefs have lots of nice detailing and are high enough to hide a tummy.
The upwards triangular pattern cleverly draws eyes upwards. But the boyish legcut means women with shorter legs should avoid them.
Best for: bright colour
Myla
Myla

4/10 Myla Bodysilk Bra, £60, Deep Thong, £90 (myla.com)

Petronella says: The silk and satin are very high quality but peach washes me out and makes me look larger than I am.
These confirm my suspicions. The bra is strapless, which only the flat-chested can get away with, while the briefs make my legs look shorter.
Only a size 6 woman with legs like a giraffe could get away with this. A tan would also help.
Charlotte says: The briefs are a wonderful shape. The leg cut comes in sharply at the front, which is flattering on fuller thighs.
You’d never know they were a thong from the front, making them great for avoiding a VPL under tight clothes.
The colour works best on fairer skin tones, though.
Best for: their luxurious feel

0 comments:

Post a Comment

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Lady Gaga, Salman Khan