Freedom of news in the world ,wanted to show the problem in the societies

ជនជាតិខ្មែរកើតនៅលើដីខ្មែរ ត្រូវចេះខំថែជាតិឲ្យបានរុងរឿង កេរ្តិ៍ឈ្មោះជាតិ យើងបានថ្កុំថ្កើង លុះត្រាតែយើងចេះថែរក្សា។ ទោះបីខ្មែររស់នៅប្រទេសណា ចូរកុំភ្លេចថាខ្លួនកើតមកជាខ្មែរ កុំឲ្យបរទេស គេមកបង្វែរ ឲ្យខ្មែរនិងខ្មែរ បែកសាមគ្គីគ្នា ថ្វីបើគេហ៊ានចំណាយ ប្រាក់កាសចាយហូរហៀរយ៉ាងណា ចូរកុំភ្លេច កេរ្តិ៍ឈ្មោះខេមរា រុងរឿងថ្លៃថ្លា តាំងពីបុរាណ ព្រលឹងជាតិនៅគង់វង្សបានយូរ ទាល់តែយើង ស៊ូរួបរួមគ្នាគ្រប់ប្រាណ កសាងជាតិដោយក្តីក្លាហាន នោះជាតិយើងបានស្គាល់ក្តីរុងរឿង។

ខ្មែរស្រឡាញ់ខ្មែរចេះជួយខ្មែរនោះប្រទេសរបស់យើងអាចរីកចំរើនបាន

Friday, April 26, 2013

The Courage to Change for All - ភាពក្លាហានដើម្បីផ្លាស់ប្តូរសម្រាប់ទាំងអស់

Image: Google
Unfair referee! - 'The National Election Committee says the lists are fine and its nine members are independent and do not need to be changed.'
"The committee's members were named by the interior ministry and approved last year by Parliament, which the ruling party dominates." - AP


by School of Vice
Cambodia’s parliamentary Opposition led by the Cambodia National Rescue Party is taking a step in the right direction by calling for reform of the NEC; a body set up to oversee the election process. The recently merged main opposition party [consisting of hitherto two major political parties in the SRP and HRP] has given itself renewed vigour and momentum, and a positive dynamic springboard for further expansion and growth as the nation’s alternative to, and perhaps, the only hope, for positive change in Cambodia. 
These developments are also crucial in context of widening not only the party’s electoral appeal as reflected in its readiness to work and operate as an effective unified movement, but also in terms of signalling forth a more serious credible image to the outside world whose vested diplomatic and economic stakes in the country can still tilt the balance decisively in the Opposition’s favour, and hopefully, through that channel, affect change in the lives of millions and the fate of a much maligned nation with a long history of misrules, external manipulations and interventions in its internal affairs. 
The Opposition as such is not without its own faults and weaknesses; the leadership personalities at its executive level are made up of competent and, in the main, studious, educated and honest individuals whose views and sentiments can be said to be far more measured and humanitarian, and are thus more conducive to the task of national leadership in relevant fields, by means of comparison to their ruling counterparts and or their qualities and attributes. 


However, this small body of leaders has been presented with obstacles arising not only from its vicious and cunning adversaries [who only play by their own rules], but more worryingly also from its rank-and-file who are straddling ill-defined boundaries between two seemingly diametrically opposed worlds or political cultures. Sometime ago I wrote a short piece about the need for mobilisation and organisation and stressed the importance of building the movement as a holistic force from the grass-roots up. I understand this process could well take years to realise, but it cannot be completed any sooner by not giving it the attention and urgency it is calling out for. Once a strong, disciplined and unified movement is in place it will offer the party a whole new complexion: a trump card and bargaining chip of real substance and weight that will be impossible to ignore; something the party can deploy to its own advantage and political gains within even a relatively peaceful yet affirmative and exertive context. 
The forth-coming election may well result in the Opposition winning a few more parliamentary seats while the electoral reform being called for remains unchanged. Yet as long as the ruling party feels that conceding these few seats to the opposition camp will not have changed the electoral formulae that guarantees its regular sweeping resumption of power every four years or so, and as long as enough Opposition MPs are able to cling on to their posts and seen to be making the right noises without the mandate or the legislative power to enact those voices, then this ruling party will be more than happy to play along. 
And inevitably, history will condemn –rightly- the Opposition’s feeble and unsavoury role and legacy in that state of affairs. Not least, because, the vast majority of Cambodians and the land they inherit from their ancestors are running short of time and drifting in different directions – both are becoming increasingly estranged entities to one another.  

1 comments:

Blogger said...

ClixSense is an high paying work from home site.

Post a Comment

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Lady Gaga, Salman Khan